WIR arkitekter slår seg sammen med Krook & Tjäder

Datum

2023.06.08

Krook & Tjäder Oslo slår seg sammen med WIR arkitekter og styrker ytterligere sin rolle i det norske markedet. I tillegg til kjernekompetanse på hotell og kontor, utvikler kontoret sin virksomhet innen blant annet bolig, regulering og prosjekteringsledelse. Sammen skapes et lokalt arkitektkontor i Oslo med styrken og kompetansen til 300 kollegaer i ryggen. Sammenslåingen ble gjennomført ved årsskiftet og allerede nå kan vi se gode resultater.

WIR arkitekter slår seg sammen med Krook & Tjäder
"Krook & Tjäders verdier med tydelig fokus på samarbeid og relasjoner kombinert med stort engasjement i ethvert oppdrag, sammenfaller med WIRs grunnverdier."
Jeannette Wikström medarbetare sivilarkitekt Krook & Tjäder Oslo
Jeannette Wikström

Sivilarkitekt og tidligere daglig leder i WIR arkitekter

- Krook & Tjäders verdier med tydelig fokus på samarbeid og relasjoner kombinert med stort engasjement i ethvert oppdrag, sammenfaller med WIRs grunnverdier, sier Jeannette Wikström, sivilarkitekt og tidligere daglig leder i WIR arkitekter. Vi så kulturelle likheter og et felles ønske om vekst som gjorde det enkelt for oss å ta dette steget. Å være en del av et arkitektkonsern med høye faglige ambisjoner gir en mulighet til å utvikle vår virksomhet sammen og jobbe for å styrke arkitektens rolle på markedet, en vinn-vinn-situasjon. I et stadig tøffere marked og med flere utfordringer, særlig klimaspørsmålet som begge kontorer har høyt på agendaen, ser vi muligheter i hverandre.

Jeannette var med å starte WIR Arkitekter i 2017, som i hovedsak har jobbet med stedsutvikling og boligprosjektering. Kontoret har gjennomført prosjekter fra regulering til detaljprosjekt. Jeannette har lang erfaring med boligprosjektering og gjennomføring også fra sin tid i Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb, Torstein Ramberg Arkitekter og Madsø Lund Sveen Arkitekter.

– Vi er veldig glade for å ha fått med oss Jeannette Wikström og Tiago Sjøblom Tavares, sier Jessica Lanham, daglig leder i Krook & Tjäder Oslo. Deres ambisjon og engasjement passer fint inn i Krook & Tjäders kultur, hvor vi ser muligheter i endring og sterkt personlig driv. Samarbeidet har allerede gitt resultater, bl.a. gjennom nytt kontorprosjekt med høye miljøambisjoner i Oslo og boligprosjekter på Hamar og i Stange.

Vi ser frem til flere spennende prosjekter og muligheten til sammen å utvikle selskapet til et solid arkitektkontor i det norske markedet, sier Jessica.

Fotograf: Marte Garmann

Fler nyheter

Se alla