Vinst för S:t Jörgens och Birgittas kapell i Hallands Arkitekturpris 2022

Datum

2023.05.24

För ombyggnad av S:t Jörgens kapell och nybyggnation av Birgittas kapell vinner Krook & Tjäder Sveriges Arkitekter Hallands Arkitekturpris 2022. Projektet möter ett ökat behov av kylförvaring och verksamhet samt ett neutralt ceremonirum för att fler religioner och trosuppfattningar ska kunna nyttja byggnaden. Byggnadsminnet får i sin nya tappning en sammanbunden gestaltning där nytt möter gammalt.

Birgittas kapell i Varberg med St Jörgens kapell i bakgrunden
"Det har varit en spännande uppgift att läsa in 1960-talets byggteknik och hitta relevanta reparationsåtgärder där tiden satt en del funktions- och materiallösningar ur spel."
Tomas Carlin medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Tomas Carlin

Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden

- Det har varit en spännande uppgift att läsa in 1960-talets byggteknik och hitta relevanta reparationsåtgärder där tiden satt en del funktions- och materiallösningar ur spel, berättar Tomas Carlin, tidigare arkitekt på DEFYRA Arkitekter och nuvarande på Krook & Tjäder. Vi är glada och stolta över att projektet har uppmärksammats.

S:t Jörgens kapell är ett befintligt gravkapell som inrymmer krematorium, kylförvaring, kontor och ceremonirum. I suterrängen har undervåningen byggts ut med ytterligare förvaring och ovanpå detta har det nya sidokapellets enkla boxform placerats. Placeringen möjliggör en takterrass med gatsten och ett vackert smidesräcke som blir en utvändig samlingsplats för nära och kära.

- Projektet handlar om kulturvård vilket innebär att vi lagt stort fokus på anpassning till den redan välgestaltade byggnaden utan att förminska dess värden. Samtidigt har Birgittas kapell fått en ny formgivning med egen karaktär, säger Tomas.

Sidokapellet ansluter till den befintliga konstruktionen genom en glasbro för transport av kistor. Medan det nya taksprånget skapar kontrast med sin moderna design kopierar nybyggnadens cederträribbor uttrycket som befintlig fasads tunna marmorribbor skapar och visar att byggnaderna hör ihop.

Projektet har även syftat till vård av S:t Jörgens kapell och inkluderat ut- och invändigt underhåll med hänsyn till skyddsföreskrifter. Kapellets väntrum, toaletter och administrativa delar har omdisponerats för tillgänglighet och ökad funktionalitet. Vid entrén har ett nytt inglasat vindfång byggts till för att skapa en klimatskyddad plats för förberedelse och stillhet. Genom att använda ett kristallglas utan färgtoning störs inga siktlinjer och den ursprungliga arkitekturen upplevs tydligt.

– Det har varit ett inspirerande gestaltningsarbete som har engagerat samtliga medarbetare, menar Tomas. Vi har haft ett gott samarbete med teknikkonsulter och tillsammans drivits för att uppnå ett fantastiskt resultat. Att projektet nu uppmärksammas är otroligt roligt.

Sveriges Arkitekter Hallands arkitekturpris syftar till att lyfta fram goda arkitektoniska insatser inom Hallands län. Priset uppmärksammar och uppmuntrar arkitekter och beställare bakom verket.

Ur juryns motivering:

”Birgittakapellet och om-och tillbyggnaden av S:t Jörgens kapell är väl gestaltade. Upplevelsen av helhet och harmoni är hög där material och utformning är mycket väl genomarbetade och samstämmiga.

Byggnaden har genomtänkta material som kommer att åldras med värdighet, såväl exteriört som interiört. Befintliga material har använts och nya material ansluter till befintliga.

Birgittakapellet är mycket väl anpassad till förutsättningarna på befintlig tomt och terräng och möter omgivningen på ett avvägt och positivt sätt. Denna anpassning är också ett subtilt grepp att förhöja upplevelsen av befintliga tidstypiska byggnader. Kapellet är en byggnadsvolym som är ett positivt tillägg till hela krematoriet. ”

På uppdrag av Svenska Kyrkan Varberg inleddes projektet av DEFYRA Arkitekter som gick samman med Krook & Tjäder 2022. Samarbetet mellan bolagen inleddes 2019 då projektet också slutfördes. Nu är fyra av fem arkitekter medarbetare hos Krook & Tjäder. Annette Vejen Tellevi var huvudansvarig för nybyggnation av S:t Birgittas kapell.

Fler nyheter

Se alla