Vinst för Krook & Tjäder om nytt stationshus i Göteborg

Datum

2021.02.11

Arkitekterna Krook & Tjäder får i uppdrag att rita Göteborgs nya stationshus! Tävlingen genomfördes som ett parallellt uppdrag och idag presenteras de första bilderna på byggnaden. År 2026 ska Västlänkens nya stationshus vid centralen stå klart.

Region City stationshus vinst Krook & Tjäder
Ambitionen är att den 150 meter långa huskroppen också ska bli en ny symbolbyggnad för Göteborg och entré till det kommande höghusområdet Region City.

Utdrag ur motivering:
Det förslag som blir grunden för den fortsatta utformningen är ”The Clearing” från Krook & Tjäder. I förslaget ser vi en stram och skandinaviskt elegant byggnad, med en välkomnande och varm karaktär präglad av öppenhet, trä och glas.

Bedömningen av förslagen har gjorts av en grupp bestående av representanter för Jernhusen, Göteborgs Stadsbyggnadskontor, NCC och Per Bornstein, arkitekt och sakkunnig.

– Det här är en byggnad som har potential att bli omtyckt. Vi tycker väldigt mycket om att man arbetar med trä. Det ger byggnaden en samtida karaktär. Samtidigt ska man ha respekt för att det finns utvecklingspotential. Detta är ett grepp, inte en färdig byggnad. Men det här är det förslaget som hade störst potential och som låg längst fram, säger Per Bornstein.

Läs mer om vinsten i GP

Fler nyheter

Se alla