Vinst för Krook & Tjäder - ritar ny stadsdel i Lund

Datum

2019.11.18

- Vi är givetvis både glada och stolta över vinsten, säger Daniel Johansson Lie, arkitekt på Krook & Tjäder. Uppdragets utmaning har varit att skapa en robust och tät stadsmiljö som samtidigt främjar och understödjer Ideons grundtankar. I vårt förslag har vi fokuserat på att identifiera och förstärka dagens kvaliteter såsom befintlig byggnads starka planlösning, grönytorna samt möjligheten för återbruk.

Visualisering över det vinnande stadsbyggnadsförslaget i Lund
"Vi anser att Krook & Tjäder på bästa möjliga vis uppfyllde våra krav för fastigheten och på ett mycket fint sätt integrerat de nya byggnaderna med den gamla. Krook & Tjäder har även tänkt på utbyggnadstakten på ett bra sätt vilket också varit en faktor för oss i urvalet. Det arkitektoniska formspråket är något som vägt tungt i vårt beslut och Krook & Tjäder visade på ett formspråk och en sammansättning som tilltalade oss alla. I Co-Labs har man även tänkt på ekologiska och hållbara material och tekniska system och lösningar."

Hela området genomgår en spännande transformation och fastigheten tangerar den nya spårvagnslinjen som kommer att gå mellan Lund C och Brunnshög. Här vill vi visa vägen för framtidens Lund och skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsdel.

Området präglas av en stadsstruktur med småskaliga villakvarter, sjukhus- och campusområde alla med sin egen funktion och karaktär.

- Krook & Tjäders tävlingsbidrag skapar en blandbebyggelse som vi är ute efter, med bl.a. FoU-verksamhet, hotell, bostäder och kontor. Utemiljöerna skapar rum att vistas och verka i och byggnaderna präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur. Förslagets helhet bidrar till flöden såväl inuti byggnaderna som i parkerna och på taken. Ett mycket fint och genomarbetat förslag, konstaterar David Ekberg, vVD på Estea.

Motivering
Vi anser att Krook & Tjäder på bästa möjliga vis uppfyllde våra krav för fastigheten och på ett mycket fint sätt integrerat de nya byggnaderna med den gamla. Krook & Tjäder har även tänkt på utbyggnadstakten på ett bra sätt vilket också varit en faktor för oss i urvalet. Det arkitektoniska formspråket är något som vägt tungt i vårt beslut och Krook & Tjäder visade på ett formspråk och en sammansättning som tilltalade oss alla. I Co-Labs har man även tänkt på ekologiska och hållbara material och tekniska system och lösningar.

Fler nyheter

Se alla