Vinst för Krook & Tjäder i Barkarbystaden

Datum

2020.02.17

Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling i Barkarbystaden, Järfälla. Tävlingen omfattade 25000 kvm bostäder med integrerad förskola samt kommersiella lokaler. Barkarbystaden norr om Stockholm är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt med social- och miljömässig hållbarhet i fokus.

Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling i Barkabystaden, Järfälla.
"Vi är glada och stolta över vinsten. Tillsammans med Sveaviken kommer vi att utveckla ett attraktivt citykvarter där engagemang, kreativitet och innovation tillåts växa i en inspirerande miljö med klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan."
Niklas Thormark medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Niklas Thormark

Arkitekt

- Vi är glada och stolta över vinsten, säger Niklas Thormark och Malin Rönnerfalk, arkitekter på Krook & Tjäder. Tillsammans med Sveaviken kommer vi att utveckla ett attraktivt citykvarter där engagemang, kreativitet och innovation tillåts växa i en inspirerande miljö med klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan.

Kvarteret kommer att ligga centralt mitt i den framväxande staden med 200 meter till Sveatorget där Barkarbystadens tunnelbanestation, handel, restauranger och kaféer kommer att samsas med annan service och kontor. Kvarteret ligger också på gångavstånd till grundskola och naturreservat med bra rekreationsmöjligheter.

- Beställaren arbetar med ett nytt modulärt byggsystem som har stor flexibilitet i utförande och design. Systemet har gett projektet tydliga ramar att utgå ifrån och genom ett tätt samarbete med beställaren redan i tidigt skede så kan vi säkerställa att genomförandet blir som vi ritat , konstaterar Niklas. Hållbara material, gröna tak samt solceller har varit en grundidé som följt med genom skissprocessen. Varje trapphus kommer att ha en gemensam takterrass vilket skapar ett levande taklandskap och hela kvarteret utgörs i bottenplan av kommersiella lokaler samt även cykelverkstäder, bokaler och gemensamhetslokaler för de boende. Fasader mot de större gatorna har klätts i skiffer. Sockelvåningar har utformats med betong i olika struktur och kulör för att uppnå en varierad stadsmässighet. I kontrast präglas innergården av varmt trä och generösa balkonger. Mot det publika torget vänder sig studentbostäder helt i trä och ett dagis med en separat innergård.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 9 december.

Fler nyheter

Se alla