Verktyg för klimatberäkningar i tidiga skeden av nyproduktion

Datum

2021.09.03

Maria Tjäder, civilingenjör inom miljö och hållbarhet på Krook & Tjäder, presenterar idag sitt exjobb med fokus på klimatberäkningar av nyproduktion vid globala The LCM (Life Cycle Management) Conference.

Medarbetarbild Maria Tjäder, civilingenjör inom miljö och hållbarhet på Krook & Tjäder
"I tidiga skeden finns stor möjlighet att påverka design och göra val som är bra ur hållbarhetssynpunkt."
Maria Tjäder medarbetare civilingenjör Krook & Tjäder Göteborg
Maria Tjäder

Civilingenjör inom miljö och hållbarhet

Projektet ”Optimized early-stage life cycle assessment of buildings” har genomförts med stöd från Bengt Dahlgren AB och syftar till att ta fram ett parametriskt verktyg för att i tidiga skeden kunna beräkna byggnaders klimatpåverkan. Fokus ligger vid att vägleda användaren till att finna effektiva sätt att minska avtrycket bland annat genom bedömning av byggnadsformer och materialval.

- I tidiga skeden finns stor möjlighet att påverka design och göra val som är bra ur hållbarhetssynpunkt, lyfter Maria Tjäder, civilingenjör inom miljö och hållbarhet på Krook & Tjäder.

Projektet utfördes i tät kontakt med arkitekter, ingenjörer, programmerare och fastighetsutvecklare för att identifiera behov och möjligheter för verktygsutvecklingen. Vidare är förhoppningen att det ska bidra till att utbilda och öka medvetenheten inom området.

- Marias projekt är spännande och viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, menar Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder. Det är extra relevant då det ligger helt rätt i tiden med de nya kraven på klimatdeklarationer för nyproduktion som träder i kraft i januari 2022.

Krook & Tjäder satsar på att tillsammans med Bengt Dahlgren AB samarbeta inom flera hållbarhetsområden som tex återbruksprojekt, dagsljus- och klimatberäkningar samt certifieringar.

Fler nyheter

Se alla