Tillsammans ritar vi staden – Krook & Tjäder deltar i utvecklingen av Helsingborgs stadskärna

Datum

2022.06.07

I sommar riktas blickarna mot Helsingborg, staden som i år inte bara vunnit utmärkelsen Årets Stadskärna, utan som också står värd för årets innovationsmässa – H22 City Expo. Krook & Tjäder har sedan flera år tillbaka jobbat nära såväl Helsingborgs stad som andra lokala aktörer i staden. Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt lyfter fram det ambitiösa visionsarbetet, lokala drivkrafter och landskapsarkitektur som tillgängliggör staden.

Pressbild på Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.
"Det är väldigt inspirerande att arbeta i Helsingborg stad då det finns en stark tillsammans-anda som förstärkts ytterligare i och med H22. Vi är väldigt glada att vi är med och ritar staden i samarbete med många inspirerande människor."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och landskapsarkitekt

– Under de senaste åren har enormt mycket hänt i utvecklingen av Helsingborgs stadskärna, berättar Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Här finns både initiativförmåga och höga ambitioner att utveckla, tillgängliggöra och framtidssäkra staden och man har länge haft en djupt förankrad hållbarhetsprofil.

Krook & Tjäder har under flera år varit med och utvecklat visionsbilden och ett helhetstänk för området runt Hamnbassängen i centrala delen av Helsingborg. Syftet har varit att skapa sammanhållning med en robusthet som tillåter variation, vitalisera hela området och utforska lösningar som tar hand om svallvågor och stigande vattennivåer. Här ligger stort fokus vid såväl social- som ekologisk hållbarhet.

– Ambitionen från Helsingborgs stad är att det som är närmast havet ska vara tillgängligt för människorna, fortsätter Karolina. Vårt uppdrag har därför varit att rita på attraktiva stråk längs kajer, skapa närhet och även addera mer gröna kvaliteter i stadsrummet. Det gäller inte minst projektet Kungstorget där vi förutom att rama in entrén till Helsingborgs C försökt skapa ett nytt grönt nav med nya flöden och rumsligheter, med människan och cykeln i centrum.

– Områdena längs kajen har länge upplevts otillgängliga men med den nya visionen som nu börjar ta form ser vi hur stråken bidrar till nya rörelsemönster. Det känns riktigt kul!

Ett av de första projekten att färdigställas ur visionsbilden var området runt Helsingborgs nya kongressanläggning – SeaU, där också utbyggnaden av kajpromenaden och utomhusmiljön runt den flyttade Tivolibyggnaden ingår. SeaU står också värd för årets upplaga av fastighetsmässan Business Arena Syd.

– Viktigt i gestaltningen runt SeaU, som vi skissat fram tillsammans med Helsingborgs stad, har varit att skapa en utemiljö och mötesplats som kan användas på många olika sätt, menar Karolina. De stråk som möts här har lagt grunden för platsbildningar och nya promenader. Här skapas en öppenhet och rymd som fungerar väl för många människor men samtidigt finns mindre rum som kan kännas intima vid färre besökare. Gestaltningen har inspirerats av havet, vågorna och sanddynorna.

Utvecklingen av Helsingborgs stadskärna fortsätter och just nu ser vi Oceanhamnen växa fram. Dockanparken, Djungellekan och delar av gator, stråk och platser står redan färdiga i stadsrummet. Och Karolina och kollegorna på Krook & Tjäder fortsätter rita i staden.

– Just nu pågår flera projekt samtidigt, berättar Karolina. Vi fortsätter bland annat rita på det planerade havsbadet, på blågröna stråk i södra staden och inte minst det nya stadsutvecklingsprojektet i Östra Ramlösa, med Helsingborgs Nya Sjukhus, ett spännande projekt vi vann tillsammans med CF Möller, Carlstedt och Ramboll.

– Det är väldigt inspirerande att arbeta i Helsingborg stad då det finns en stark tillsammans-anda som förstärkts ytterligare i och med H22. Vi är väldigt glada att vi är med och ritar staden i samarbete med många inspirerande människor.

Den 8 juni tar Karolina dock en paus från ritbordet och tar med sig kollegorna till Business Arena Syd som i år passande nog hålls i Helsingborg, på kongressanläggningen SeaU. Där ser man fram emot att träffa samarbetspartners, kollegor och näringsliv för nya möten och inspirerande samtal om utvecklingen i staden. Vi ses väl där?

Missa inte att besöka projekten som skapats inför H22 City Expo – H22 Huvudpaviljongen, OPS!-paviljongerna och utställningen Virtual Water.


Foto: Martin Sörbo

Fler nyheter

Se alla