The Weaver som stadsbyggnadselement

Datum

2020.12.21

Quality Hotel The Weaver är det senaste tillskottet i utvecklingen av området Krokslätts Fabriker i Mölndalsåns dalgång, som sett en kraftfull utbyggnad under senare år med flera nya landmärken. Hotellet invigs i mars 2021 och i en artikelserie fram till premiären kommer vi att berätta mer om arbetet. Först ut tittar vi närmare på byggnaden som stadsbyggnadselement och vad den gör för staden.

Quality Hotel The Weaver i staden
"För det lokala området som redan innehåller mycket arbetsplatser och bostäder blir hotellet ett komplement med lunch- och konferensutbud och trygghetsskapande närvaro dygnet runt."
Stefan Tjäder medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Stefan Tjäder

Arkitekt

Om du passerat Mölndal längs E6 eller med pendeltåg så har du kanske sett det nya Quality Hotel The Weaver resa sig mot höjderna i sin silver- och kopparskimrande finklänning?

- På Krook & Tjäder är vi mycket glada och stolta över Quality Hotel The Weaver, berättar Stefan Tjäder, arkitekt på Krook & Tjäder. Vi har initialt hjälpt till att identifiera platsen som lämplig för ett hotell i kraft av sin närhet till Liseberg och växande arbetsplatsområden i Mölndal, med god närhet till allmänna kommunikationer. För det lokala området som redan innehåller mycket arbetsplatser och bostäder blir hotellet ett komplement med lunch- och konferensutbud och trygghetsskapande närvaro dygnet runt.

Som pusselbit i stadsväven agerar byggnaden i två olika skalor.

På långt håll utgör tornet, med Safjället som stödjande rygg, ett blickfång och en orienteringspunkt i staden, väl synligt längs Mölndalsåns dalgång. För stadsrummet längs Göteborgsvägen förbi Krokslätts fabriker bildar hotellet en serie med andra byggnader, som lagts till som nya årsringar till det gamla fabriksområdet. Skalan förskjuts gradvis från de äldsta fabriksbyggnaderna till de något högre moderna kontorsbyggnaderna och vidare till hotellet vars lägre del övergår i ett torn som blir den stigande kurvans distinkta slutpunkt.

På närmare håll möter byggnaden staden med öppenhet och transparens i fasaduttrycket. De två nedersta våningsplanen inrymmer restaurang, bar och lobby i entréplanet och konferensavdelning en våning upp. Längs Göteborgsvägen görs ett indrag i byggnadens volym i form av en helglasad fasad i två våningar som exponerar hotellets mest publika och livfulla utrymmen mot gatan. Under indraget bildas ett högt och spännande arkitektoniskt rum inramat av höga slanka pelare och en baldakin i hela byggnadens längd. Byggnaden har ingen baksida utan vänder sig också mot det skyddade inre stråk som löper genom Krokslätts fabriker med både uteservering och en ytterligare entré.

Nästa gång ser vi fram emot att få berätta mer om fasadgestaltningen!

Fler nyheter

Se alla