Sveriges Arkitekter belyser ”Superhjärnan” i Uppsala

Datum

2020.09.22

I senaste numret av Arkitekten står det att läsa om ”Superhjärnan” i Uppsala. Ett samarbete i branschen för att gemensamt ta itu med den akuta klimatfrågan utifrån Färdplanen för Klimatneutralt Uppsala 2030.

De samskapar för klimatet
"Klimatfrågan är akut och tillsammans med andra stora samhällstrender och händelser kräver det att vi parallellt med att vi är partners och konkurrenter även arbetar gemensamt och därmed effektivare."
Monika Rahm medarbetare Krook & Tjäder Uppsala
Monika Rahm

Arkitekt och Kontorschef Uppsala

- Klimatfrågan är akut och tillsammans med andra stora samhällstrender och händelser kräver det att vi parallellt med att vi är partners och konkurrenter även arbetar gemensamt och därmed effektivare, menar Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder i Uppsala och även invald i Klimatprotokollets styrelse i Uppsala.

I februari i år tog Krook & Tjäder tillsammans med WSP, Tengbom och Bjerking initiativ och bjöd in till stormöte för arkitekt- och teknikkonsult-kåren i Uppsala. Det blev startskottet för ett fortsatt kontorsöverskridande samarbete för klimatfrågan utifrån Färdplanen för Klimatneutralt Uppsala 2030!

På grund av rådande smittläge träffas arbetsgruppen utomhus. Nu är programförklaringen klar och arbetet drar igång. Allt sker genom samskapande, med avstamp i Uppsalas klimatfärdplan. Bland annat ska arbetsgrupperna undersöka hur klimatkraven kan säkerställas i upphandlingar, och titta på möjligheterna för att skapa en delandekultur i branschen.

- Vi vill gärna inspirera fler städer och branscher att arbeta på samma sätt, säger Monika. På Krook & Tjäder är vår ambition att tillsammans med våra kunder driva utvecklingen mot en mer hållbar byggbransch.

Läs mer i tidningen Arkitekten nr 9, utgivning 21 september.

Fler nyheter

Se alla