Sveriges Architects Declare nätverksträff hemma hos Krook & Tjäder Göteborg

Datum

2024.04.05

Den 16 april bjuder vi in till Sveriges Architects Declare nätverksträff på tema Klimatbudget – Hur mycket har vi råd att bygga? Varmt välkommen hem till Krook & Tjäder på Prinsgatan i Göteborg.

Sveriges Architects Declare nätverksträff
Tema: Klimatbudget – Hur mycket har vi råd att bygga?

Sveriges Architects Declares nätverk bjuder in till ett seminarium om gränsvärden och klimatbudget. Vi ska få lyssna på två viktiga initiativ i branschen som tittar på vad vi faktiskt har råd att bygga med den pott koldioxid vi har kvar. Vilka gränsvärden måste vi sätta för att vara i linje med våra globala och nationella mål, och hur kan det se ut?


Reduction Roadmap för Sverige

Initiativet har tagit fram en gränsvärdesmodell för byggbranschen med olika scenarion som siktar på att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 samt 2 grader, baserade på IPCC:s rapporter. Den kan anpassas till vilken utsläppskälla som helst, därmed kan den även användas för t.ex. ombyggnad eller andra livscykelfaser. Det tar även hänsyn till byggtakt. Med underlaget vill man starta en diskussion om Boverket verkligen styr mot Sveriges klimatlöfte i Parisavtalet.

Reduction Roadmap för Sverige är en tillämpning av det danska intiativet med samma namn: https://reductionroadmap.dk/.

Love Berger-Vieweg, Wingårdhs
Maria Tjäder, Krook & Tjäder
Anna Wöhler, Chalmers tekniska högskola
Toivo Säwén, Chalmers tekniska högskola


Innovation för klimatet

Ett initiativ och åtagande inom Innovationsföretagen för minskad klimatpåverkan i branschen. Vi kommer få höra om den målvärdesmodell som tagits fram samt några konkreta exempel på lösningar.

Anders Modig, Tyréns


När?
Tis 16 april, kl 17:00-19:00

Var?
Arkitekterna Krook & Tjäder, Prinsgatan 12, Göteborg.
(Seminariet sker simultant i Malmö, Göteborg och Stockholm).

Eventet är öppet för alla. Anmälan via denna länk.


Vi ses!

Fler nyheter

Se alla