Svensk satsing i Norge

Datum

2022.10.27

Jessica Lanham og Jan Kristian Borgen er ansatt for å lede Oslokontoret når Krook & Tjäder satser i Oslo og Norge. Krook & Tjäder ble startet i Gøteborg i 1988 og omtales som et av Skandinavias største uavhengige arkitektkontor med en virksomhet drivende innen bærekraft. De har over 300 ansatte i konsernet fordelt på kontor i Oslo og i ti svenske byer.

Pressbild på arkitekterna och kontorscheferna Jessica Lanham och Jan Kristian Borgen på Krook & Tjäder i Oslo, Norge.
"Krook & Tjäder er verdistyrt og preges av omtanke, åpenhet og stort engasjement hvor alle arbeider under eget ansvar. Dette er verdier vi deler, og som vi vil bygge videre på og utvikle på det norske markedet."
Jessica Lanham medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Oslo
Jessica Lanham

Arkitekt og Daglig leder Oslo

- Vi er glade for å ha fått inn Lanham og Borgen som ledere av den nye kontorsatsingen i Oslo, sier Johan von Wachenfeldt, CEO for Krook & Tjäder. Krook & Tjäder er en flat organisasjon med en bedriftskultur hvor arkitekten jobber tett på kundene. Dette skaper en god forståelse for kundens behov og gjør en kreativ og inspirerende prosess mulig, mener han. Ansettelsene av Lanham og Borgen er neste steg i vår etablering i Norge, hvor vi har vært virksomme i rundt 15 år, framfor alt via Stefan Tjäder, arkitekt og en av grunnleggerne av Krook & Tjäder. Vi har gode erfaringer med å jobbe i Norge, spesielt innenfor hotell og ser frem til å fortsette arbeidet i det norske markedet, tillegger Wachenfeldt.

Jessica Lanham er utdannet arkitekt i Aarhus og tidligere daglig leder i Oslo-kontoret 4B ARKITEKTER. Jan Kristian Borgen er utdannet arkitekt ved NTNU og Innsbruck, og tidligere arkitekt hos Lund+Slaatto og daglig leder i A38 Arkitekter. Sammen driver de Krook & Tjäder Oslo med sterkt fokus på bærekraft og langtidsholdbare bygg.

- Vi er opptatt av det gode samarbeidet, hvor styrken ligger i personlige relasjoner med høye arkitektoniske ambisjoner, og forståelsen for kundens virksomhet, konstaterer Jessica Lanham arkitekt og daglig leder på Krook & Tjäder Oslo. Firmaet er verdistyrt og preges av omtanke, åpenhet og stort engasjement hvor alle arbeider under eget ansvar. Dette er verdier vi deler, og som vi vil bygge videre på og utvikle på det norske markedet.

Krook & Tjäder har ekspertise i alle deler av arkitektfaget, fra byplanlegging til produktdesign og produksjon og salg av møbler. Nysgjerrigheten og det nære samarbeidet mellom kontorene gjør oss resurssterke, med tilgang til den spisskompetansen som trengs i hvert enkelt prosjekt.

- På kontoret i Oslo har vi tilgang til den enorme kompetansen Krook & Tjäder har blant annet innen innovasjon, parametrisk design og bærekraft. Dette kan vi dra nytte av, og her kan vi få inn de ressursene som trengs i prosjekt og i markedet her i Norge, sier Jan Kristian Borgen, arkitekt og faglig leder på Krook & Tjäder Oslo.

- Vi jobber med alle aspekter av bærekraft og jobber systematisk i henhold til de globale bærekraftsmålene, sier Jessica. Det er veldig godt å ha Krook & Tjäders samlede kunnskap i ryggen, da det finnes etablerte metoder og prosesser i arbeidet med gjenbruk, sirkulær tankegang og langtidsholdbare bygg.

Jessica og Jan Kristian konstaterer at veien fremover på det norske markedet blir veldig spennende, og hvor drivkraften blir å bidra med vår kunnskap innen bærekraft for å finne gode løsninger, og skape nye forretningsmuligheter.

Fler nyheter

Se alla