Rekommendationsviljan stark på Krook & Tjäder

Datum

2023.12.15

Krook & Tjäder finns över hela landet och varje år genomförs en enkät kopplat till rekommendationsviljan på alla kontor. I år toppade resultatet över koncern, men några kontor stack ut lite extra. Däribland Krook & Tjäder Östersund med verksamhet och blick riktad norröver.

Gruppbild med medarbetarna på Krook & Tjäder Östersund
"Om jag ska nämna några saker som bakgrund till resultatet, så tror jag att det handlar om tydlighet och prestigelöshet. Vi har ett nära samarbete med omtanke om varandra, vi trivs ihop helt enkelt."
Andreas Stålberg medarbetare byggnadsingenjör arkitekt Krook & Tjäder Östersund
Andreas Stålberg

Kontorschef Östersund

Krook & Tjäder Östersund är ett av koncernens mindre kontor, men med etablerade kundrelationer i Jämtland och med fler lokala och regionala projekt. Med 100 % svarsfrekvens och högsta poäng blir vi nyfikna på vad det är som gör kontoret så attraktivt.

- Gott med ett fint resultat på något vi alla på kontoret bidrar till i vårt dagliga arbete, konstaterar Andreas Stålberg, kontorschef på Krook & Tjäder Östersund. Om jag ska nämna några saker som bakgrund till resultatet, så tror jag att det handlar om tydlighet och prestigelöshet. Vi har ett nära samarbete med omtanke om varandra, vi trivs ihop helt enkelt. Vi är nio personer i Östersund, men med ca 300 kollegor över koncern. Eftersom vi geografiskt ofta befinner oss på avstånd, så har vi skapat ett uttalat hybridkontor. Vi har vidareutvecklat distansarbetet där vi har hittat nära relationer med varandra genom många korta och kärnfulla möten. Vi har en kollektiv trygghet och ser ingen motsättning i att vara både ambitiös och prestigelös. Med detta som bas jobbar vi mycket med inkludering, omtanke och ömsesidig respekt. Utöver projekt och arbetsmöten har vi bl.a. även digitala fikor två gånger i veckan.

Krook & Tjäder Östersund är även drivande inom datadriven arkitektur, generativ design och analys. I nära samarbete med kollegor i koncernen vidareutvecklar man arbetssätt som är särskilt betydelsefulla i tidiga skeden då ändringar och justeringar fortfarande inte hunnit bli kostnadsdrivande.

- Vår närvaro och förståelse för den lokala marknaden i kombination med hela koncernens samlade kompetens i ryggen, gör att vi kan tillföra något mer, menar Andreas. Vi har kapacitet att ta oss an vilket projekt som helst. Med basen i det lokala och de regionala förutsättningarna kan vi bidra till att höja arkitekturen i Jämtland och vidare ut mot kusten både i väst och öst. Både i Sverige och Norge.

- Just nu jobbar vi med flera stora arkitektuppdrag i centrala Östersund som t.ex. Byggnad 66, men även uppdrag som spänner över detaljplaner vidare till renodlade inredningsuppdrag, berättar Andreas. Trots tuffare tider upplever vi ett bra driv i regionen. Vi ser att företag väljer att både expandera och etablera sig i regionen men även aktörer som förbereder för när konjunkturen vänder.

Hör av dig till våra kollegor på Krook & Tjäder Östersund

Mer om hur vi mäter rekommendationsvilja via eNPS


Fotograf: Jonna Nimonius, Varga Studios

Fler nyheter

Se alla