Nyfikenhet och flexibla förhållningssätt avgörande i relationen till AI

Datum

2023.10.24

I en nyligen publicerad artikel hos Innovationsföretagen diskuteras Generativ Artificiell Intelligens, AI:s framväxt inom arkitekturbranschen och dess påverkan på arbetsflöden och kreativa processer. Johan von Wachenfeldt, VD på Krook & Tjäder, betonar vikten av att medarbetarna är positivt inställda till den snabbt föränderliga AI-tekniken.

Johan von Wachenfeldt i artikel om AI inom arkitektbranschen
"Genom att vara med och forma teknologin kan vi säkerställa att den stödjer och förstärker kreativa visioner och professionell expertis i stället för att ersätta dem. "
Johan von Wachenfeldt medarbetare VD Krook & Tjäder
Johan von Wachenfeldt

VD och Arkitekt

- AI skiftar så snabbt att man i dagsläget måste ha ett flexibelt synsätt på hur det bäst appliceras på arkitektföretagens kärnverksamhet, menar Johan.

För Krook & Tjäder är medarbetarnas engagemang en hörnsten i anpassningen till ny teknik. Johan framhäver vikten av att skapa en stöttande miljö där medarbetare kan experimentera med och integrera AI-verktyg för att främja kreativa processer och förbättra arbetsflöden.

– Jag tror det är otroligt viktigt med en positiv inställning kring AI hos våra medarbetare. Hittar någon ett verktyg som funkar ihop med verksamheten lägger vi fokus på att utveckla det spåret tillsammans med våra medarbetare. Vi uppmuntrar till nyfikenhet, vilket gör att vi kan effektivisera delar av våra kreativa processer.

Johan betonar hur AI kan fungera som en möjliggörare inom arkitektbranschen och frigöra tid för mer kreativa och komplexa uppgifter.

- AI kan användas för att analysera och dra slutsatser när det gäller exempelvis energianvändning och hållbarhet. AI kommer då frigöra tid till mer kreativa och komplexa uppgifter, vilket gör att arkitektyrket och arkitektens kompetens kommer att förändras och värderas annorlunda. Genom att vara med och forma teknologin kan vi säkerställa att den stödjer och förstärker kreativa visioner och professionell expertis i stället för att ersätta dem.

Johans perspektiv markerar vikten av att skapa en inkluderande och positiv miljö där medarbetare kan omfamna tekniska framsteg och samarbeta för att forma en framtid där AI och mänsklig kreativitet kan samexistera harmoniskt inom arkitekturbranschen.

Läs gärna vidare i artikeln hos Innovationsföretagen där Johan von Wachenfeldt diskuterar ämnet tillsammans med Morgan Lindström, Tengbom och Petra Jenning, Fojab.

Fler nyheter

Se alla