Nya arbetssätt kräver nya kontor

Datum

2020.07.03

Digitalisering, nya behov och arbetssätt ställer nya krav på kontoren. Detta är en förändring vi sett växa fram under en lång tid och som har accelererat rejält under våren i samband med framfarten av Corona-viruset Covid-19. Lisa Karlsson, ansvarig för kompetensområdet Kontor på Krook & Tjäder kopplar trender och spaningar till handling och hur vi jobbar vidare tillsammans; fastighetsägare, företag, arkitekter och medarbetare.

Krook & Tjäder Borås
"Vi ser alltmer arbetsplatsen som en central mötesplats där företaget stärker sitt varumärke, kultur och identitet där organisation, kommunikation och ledarskap blir viktiga byggstenar för våra företag."
Lisa Karlsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Lisa Karlsson

Arkitekt och ansvarig inom Kontor

När det gäller vårt kontorsarbete jobbar nu många av oss mer eller helt hemifrån. Alla har hoppat framåt i sin digitalisering genom distansarbete och den stora ökningen i digitala möten. Hur man träffas, möts och sociala regler förändras i och med detta.

Under förra året föreläste vi runt om i landet under rubriken ”Flexibla kontor, Co-working och nya affärsmodeller”. Vi pratade då bland annat om att inställningen till arbete, företagets värderingar och möjligheter till att få ihop livets pussel är högt prioriterade, framför allt hos dagens yngre anställda.

Vi ser alltmer arbetsplatsen som en central mötesplats där företaget stärker sitt varumärke, kultur och identitet där organisation, kommunikation och ledarskap blir viktiga byggstenar för våra företag. Otroligt spännande att se att det vi såg länge framåt i tiden nu redan är här.

Vi ritar, bygger och inreder för människan och en hållbar framtid. För att veta hur vi ska utforma morgondagens kontor behöver vi ha insikt om och förstå de nya och kommande behoven.

Vi ser ett fortsatt behov av att ingå i ett sammanhang och vikten en fysisk mötesplats. Människor behöver människor för att skapa. Innovation, kreativitet och nytänkande kräver möten.

Vi kommer att behöva anpassa den fysiska utformningen och strategierna för fastighetsutveckling, hyresgäster och medarbetare. Vi ser flera lösningar för att möta förändringarna och de nya behoven beroende på fastighetens kontext och förutsättningar samt verksamheternas behov.

Tillsammans kan vi; fastighetsägare, företag, arkitekter och medarbetare hitta vägen framåt till framtidens kontor.

Fler nyheter

Se alla