Möt Matilda - projektledare på Krook & Tjäder

Datum

2023.07.06

Möt en av Krook & Tjäders projektledare, Matilda Petersson. Med bakgrund som konstruktör och en vilja att jobba mer med blick för helheten fortsatte hon sin yrkeskarriär som projektledare. Efter flera år på renodlat projektledarföretag har hon nu arbetat på Krook & Tjäder i två år. Hur är det att jobba som projektledare på ett arkitektkontor?

Matilda Peterson, Projektledare i Halmstad
"Det är otroligt inspirerande och givande att arbeta i en kreativ miljö. Med bakgrund från projektledarföretag är jag nu omgiven av kollegor som skapar och ritar kreativa lösningar vilket är stimulerande för mig i min roll som projektledare."
Matilda Petersson medarbetare projektledare byggnadsingenjör Krook & Tjäder Halmstad
Matilda Petersson

Projektledare på Krook & Tjäder Halmstad

- Det är otroligt inspirerande och givande att arbeta i en kreativ miljö, konstaterar Matilda Petersson projektledare på Krook & Tjäder Halmstad. Med bakgrund från projektledarföretag är jag nu omgiven av kollegor som skapar och ritar kreativa lösningar vilket är stimulerande för mig i min roll som projektledare. När jag sitter med tidplaner och uträkningar i excel så jobbar mina kollegor i olika ritverktyg och bygger modeller. Fikarasterna i sig bjuder på många roliga samtal som ger energi, tillägger Matilda.

- Att få arbeta med det övergripande perspektivet och vara involverad i alla faser gör att arbetet känns dynamiskt och roligt, säger Matilda. Som kundens högra hand behöver jag vara lyhörd och se de behov som uppstår och via Krook & Tjäder har jag en verktygslåda av kompetenser att tillgå för att kunna sätta in rätt person på rätt plats. Allt från framtagandet av stora detaljplaner till inredning och landskap. Det ger oss större möjligheter att påverka uppdrag och arbetssätt där arkitektens tvärvetenskapliga kompetens kommer in på ett naturligt sätt, vilket är kostnadseffektivt och skapar ytterligare värde för kund.

En vanlig dag som projektledare är svår att beskriva enligt Matilda då rollen är bred och varje uppdrag ser olika ut beroende på storlek och vad beställaren önskar hjälp med. Krook & Tjäder Kristianstad har exempelvis lång erfarenhet av att erbjuda projektledning och att agera generalkonsult i stora projekt, såsom Karlslund idrottsområde, medan Krook & Tjäder Halmstad mest har haft stora totalentreprenader.

- Det känns tryggt att vara en del av ett så starkt nätverk av kollegor som samarbetar över kontorsgränserna, menar Matilda. Jag upplever att jag har en kontinuerlig och stabil uppbackning samtidigt som jag har en otrolig frihet att göra min grej.

På Krook & Tjäder ser vi en ökad efterfrågan från våra kunder att erbjuda ett större helhetsansvar där vi som arkitektkontor kan projektleda genom hela processen. I linje med efterfrågan anställer därför flera av Krook & Tjäders kontor projektledningskompetens, som en självklar del i verksamheten.

Läs mer om lediga tjänster som projektledare på Krook & Tjäder

Fotograf: Simon Sundin

Fler nyheter

Se alla