Mölndal Galleria – Västsveriges bästa stadsdelscentrum

Datum

2019.05.03

Mölndal Galleria har utsetts till Västsveriges bästa stadsdelscentrum. Med nominering i fem kategorier blev det vinst i tre! Krook & Tjäder har arbetat fram en urban bebyggelsetopografi med miljöer där människor trivs och umgås.

Bild på Mölndals galleria, ritat av Krook & Tjäder och R-Studio
"Byggnaderna längs Brogatans södra sida delas upp i två kvarter med handel i de nedre våningarna och med bostäder och lokaler i de övre. Handelsdelarna består av centrumhandel med ett varierat utbud som bidrar till att länka samman kvartersstaden. Att boende och besökare är nöjda är ett tydligt kvitto på att vårt förslag gick hem hos slutkunden."
Helena Ström medarbetare byggnadsingenjör Krook & Tjäder Göteborg
Helena Ström

Byggnadsingenjör

Mölndal Galleria har av 66 köpcentrum nominerats i fem kategorier och vunnit tre när undersökningsföretaget Evimetrix genomförde nöjdkundundersökning "Västsveriges favoritcentrum 2019".

– Vi är stolta över att Galleria Mölndal blivit så omtyckt och prisad av sina besökare, säger Helena Ström, byggnadsingenjör på Krook & Tjäder och ansvarig handläggare i projektet. Stadsmässighet, täthet och variation är några av de väsentliga utgångspunkter som ligger till grund för utformningen av Mölndals nya Innerstad som består av både bostäder och handel. Arbetet med Mölndal Galleria genomfördes i samarbete med R-Studio.

Den övergripande strukturen med dess gatustruktur och kvarter ger Mölndals Innerstad stadsmässiga kvaliteter och ett urbant liv.

- Byggnaderna längs Brogatans södra sida delas upp i två kvarter med handel i de nedre våningarna och med bostäder och lokaler i de övre. Handelsdelarna består av centrumhandel med ett varierat utbud som bidrar till att länka samman kvartersstaden. Att boende och besökare är nöjda är ett tydligt kvitto på att vårt förslag gick hem hos slutkunden, konstaterar Helena.

Certifiering
Mölndal Galleria är certifierad enligt BREEM Very good. Toppnoterade kategorier är Ledning och styrning men även Mark och ekologi.


Fakta och utmärkelser
Mölndal Galleria tog hem 1:a pris för ”Bästa kommun/region- och stadsdelscentrum, ”trivsammast lokaler och atmosfär” samt ”Hållbar shopping”. Gallerian vann dessutom 2:a pris i kategorin ”Bästa utbudet av restauranger/caféer” samt 3:dje pris i kategorin ”Västsveriges favoritcentrum”.

Undersökningen "Västsveriges favoritcentrum 2019" är genomförd via Evimetrix nöjdkundundersökning riktad till allmänheten i Västsverige. Nästan 1 500 respondenter har uttalat sig om 66 centrumanläggningar.

Foto: Felix Gerlach

Fler nyheter

Se alla