Krook & Tjäder vinner tävling om väderskydd i Region Stockholm

Datum

2020.10.05

Väderskyddet ”Natt och Dag” är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö, skriver juryn i sitt utlåtande.

Väderskyddet Natt & Dag av Krook & Tjäder för Region Stockholm
"Som resenär påbörjar du din resa med SL:s trafik redan när du anländer till väderskyddet. Väderskyddets kombination av ljus och rum ger resenären en känsla av att vara i nuet i väntan på någon av Region Stockholms transportmedel."
Joel Karlsson medarbetare inredningsarkitekt industridesigner Krook & Tjäder Göteborg
Joel Karlsson

Industridesigner

Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en inbjuden projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken.

- Som resenär påbörjar du din resa med SL:s trafik redan när du anländer till väderskyddet, menar Joel Karlsson, industridesigner på Krook & Tjäder Design och uppdragsansvarig för tävlingsförslaget Natt och Dag. Väderskyddets kombination av ljus och rum ger resenären en känsla av att vara i nuet i väntan på någon av Region Stockholms transportmedel. Att vara i nuet är ett tillstånd då människan är som minst stressad, det ville vi ta fasta på. Vi vill låta väntan vara vila i närvaro.


Utdrag ur motivering för vinnande förslaget Natt och Dag:

Takformen är originell och har en egen karaktär som är självständig från SL:s tidigare väderskydd. Genom sin karaktär tar regnskyddet plats, men vid närmare analys är det till sina mått litet, utan uthängande delar och blir på det viset lätt placerat i trånga miljöer. Väderskyddet är trots ett robust uttryck transparent och de lyfta gavlarna kommer både att föra in ljus och utstråla värme under mörka tider på dygnet. Förslagsställarna visar även på möjliga varianter och det kan både göras långt och smalt och kort och kompakt.

Det vinnande förslaget har tagit fram ett mycket starkt koncept, vilket krävs för att kunna anpassas, utvecklas och användas utan förlora sin identitet, funktion och karaktär.

Konstruktionen är utvecklingsbar, flexibel och uppbyggd i moduler vilket gör att väderskyddet kan utvecklas över tid och nya funktioner kan adderas utan att förvanska utformningen.

Väderskyddet har en tillverkningsbarhet i serie, tekniskt integrerade detaljlösningar och förvaltningsaspekter som reservdelar och lagerhållning. De ekonomiska kalkylerna jämför de olika förslagens relativa kostnader både när det gäller investering och livscykel.

Juryns slutsats är att väderskydden kan vara en signaturbyggnad som får ta plats och som kan vara en ståtlig del i ett större sammanhang.

- En stor del i vinst är att vi har kapacitet och kompetens inhouse, det gör att vi snabbt kan sätta ihop rätt team för respektive uppdrag, menar Elin Aronsson, arkitekt och tävlingskoordinator på Krook & Tjäder. Vi kan allt från de stora planerna ner till minsta snickeridetalj och vårt nära samarbete över koncern mellan våra nio kontor gör att vi har tillgång till expertis över hela landet.

Förslaget togs fram av Krook & Tjäders samlade kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, industridesign, konstruktion.

Förslagets upphovspersoner:
Tävlingsansvarig: Elin Aronsson, arkitekt och tävlingskoordinator.
Uppdragsansvarig: Joel Karlsson, industridesigner, Krook & Tjäder.
Ansvarig arkitekt: John Norberg, Krook &Tjäder.
Ansvarig landskap: Karolina Halldin, landskapsarkitekt LAR/MSA , arkitekt SAR/MSA, Krook & Tjäder.
Ansvarig konstruktion: Isak Näslund, konstruktör, egen företagare med kontorsplats hos Krook & Tjäder.


Juryns bedömning

Enligt tävlingsprogrammet ska de nya väderskydden uppfylla många krav. Väderskyddens utformning ska vara framåtsyftande och ta hänsyn till innovativa aspekter inom arkitektur, design, tillverkningsmetoder, miljö och hållbarhet. De ska motsvara resenärens behov, upplevas som trygga och attraktiva, vara tillgängliga och ändamålsenliga. Väderskyddets utformning ska även ses som en del av den arbetsmiljö som förare och driftspersonal arbetar i varje dag. Väderskydden ska ha ett trafikövergripande koncept som är hållbart över tid. De ska vara innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. De ska självklart också ge ett gott skydd mot väder och vind.

Målet var att utveckla en övergripande och bärande gestaltningsidé för nya väderskydd ur perspektiven:

  • Signaturbyggnad – en identitetsbärande attraktiv och inbjudande karaktär för kollektivtrafiken.

  • God gestaltad form med beständiga material och hållbar kvalitet motsvarande 20 år i drift.

  • Resenärsmiljö med god tillgänglighet och plats för till exempel rullstolar, barnvagnar och bagage.

  • Resenärsmiljö med god funktionalitet för barn och gamla äldre, och goda trygghetsaspekter.

  • Trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare och medtrafikanter liksom för drift och underhåll.

  • Erbjuda plats för digital trafikinformation, skyltning och reklam med god avläsbarhet även på håll utan att vara störande eller trafikfarlig.

  • Tillverkningsbarhet genom generalitet, flexibilitet, standardisering och modulbyggnad med olika tillverkare.

  • Miljösmarta och ekologiskt hållbara lösningar och materialval. I fokus står resiliens, cirkularitet, låg CO2- belastning samt möjlighet till egen energiförsörjning.

I programmet fanns också en angivelse av budgetförutsättningarna innebärande att det nya väderskyddet i grundutförande i en serie på 1 000 väderskydd inte ska avsevärt överstiga vad de nuvarande väderskydden kostar att tillverka och förvalta.

Läs mer om tävlingen hos Sveriges Arkitekter >>

Fler nyheter

Se alla