Krook & Tjäder utökar sitt erbjudande inom kulturvård och hållbarhet

Datum

2022.03.01

Krook & Tjäder kommer in med expertis i en byggnads olika livsfaser oavsett om det handlar om kulturvård, stadsplanering, hyresgästanpassning, renovering eller återbruk av lös inredning. För att ytterligare stärka erbjudandet inom hållbarhet och omställningen till en cirkulär byggbransch kommer Cilla Jansson, arkitekt på Krook & Tjäder ta rollen som ansvarig inom kompetensområdet Transformation.

Medarbetarbild Cilla Jansson Arkitekt på Krook & Tjäder
"Tillsammans identifierar vi möjligheter och begränsningar, kommunicerar och utvärderar kvaliteterna i varje enskilt fall."
Cilla Jansson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Cilla Jansson

Arkitekt och ansvarig inom Transformation

Cilla har tidigare jobbat med allt från ombyggnad av miljonprogrammet till skolor från 1800-talet.

- Jag är stolt och känner mig oerhört inspirerad av uppdraget där jag tillsammans med alla kompetenta kollegor ska fortsätta driva hållbarhetsarbetet där vi återbrukar och vitaliserar det vi redan har, säger Cilla. På Krook & Tjäder arbetar vi tätt tillsammans mellan disciplinerna inom stadsbyggnad, landskap-, inredning- och husarkitektur. Det ger oss tillgång till kompetens inom olika skalor och olika skeden, vilket ger oss möjlighet att sömlöst skapa livsmiljöer och hållbara strukturer för många år framöver, där byggnaden består men dess funktionalitet förändras över tid, konstaterar Cilla.

Arkitekten kan leverera goda lösningar och samtidigt ha en klimatreduktion som gynnar affären.

- Beställare och fastighetsägare har idag högt satta klimatmål, konstaterar Cilla. Men hur ska de konkretiseras och sättas i verket? Här kommer vi arkitekter in och möjliggör. Vi kan visa med siffror men även med ögon för gestaltning, sociala och estetiska värden. Tillsammans identifierar vi möjligheter och begränsningar, kommunicerar och utvärderar kvaliteterna i varje enskilt fall.

- Cilla har stor erfarenhet inom byggbranschen och vi är mycket glada över att ha henne som ansvarig inom Transformation, ett område där vi samordnar oss kring klimatfrågor, säger Johan von Wachenfeldt vd på Krook & Tjäder. I våra uppdrag sätter vi fokus på kontext och kvalitet med hållbarhet som en röd tråd, från skiss till bygghandling.

Fler nyheter

Se alla