Krook & Tjäder tillsätter anbuds- och marknadsstrateg

Datum

2021.02.22

Sedan årsskiftet går Christer Hultén Fröberg in som anbuds- och marknadsstrateg över koncern på Krook & Tjäder. Han är utbildad nationalekonom och miljövetare och har arbetat på Krook & Tjäder sedan 2018.

Christer Hultén Fröberg, anbuds- och marknadsstrateg Krook & Tjäder
"För oss är det viktigt att våra kunder har daglig kontakt med den person som faktiskt jobbar i projektet. För oss börjar den kontakten redan innan det finns ett projekt och där har Christer en viktig coachande roll för våra medarbetare."
Johan von Wachenfeldt medarbetare VD Krook & Tjäder
Johan von Wachenfeldt

VD på Krook & Tjäder

- Jag är väldigt stolt över att få förtroendet att, tillsammans med mina fantastiska kollegor, fortsätta utveckla det strategiska anbuds- och ackvisitionssarbetet inom Krook & Tjäder. Gränssnittet mellan arkitektur och affär spelar huvudrollen. Våra kunder, såväl kommuner som fastighetsägare och företag står inför förändring. Här kan och vill vi tillsammans med befintliga och nya kunder navigera och hitta vägen framåt. Där är vår bredd av kompetenser, vår geografiska spridning och vårt tvärdisciplinära mindset en tillgång för våra kunder.

Christer har arbetat med affärsutveckling och anbudsrelaterade frågor inom arkitektbranschen i snart 10 år. Han arbetade tidigare som kontorschef på Kjellgren Kaminsky arkitekter och kom till Krook & Tjäder Göteborg för två år sedan. Christer är fortsatt stationerad i Göteborg men har uppdraget att leda och samordna Krook & Tjäders strategiska anbudsarbete över koncern.

- Som ett av Sveriges största arkitektkontor växlar vi nu upp vårt ackvisitionsarbete ytterligare, säger Johan von Wachenfeldt vd på Krook & Tjäder. På Krook & Tjäder har majoriteten av medarbetarna egen kundkontakt, det gör att vi kan jobba nära kunden. För oss är det viktigt att våra kunder har daglig kontakt med den person som faktiskt jobbar i projektet. För oss börjar den kontakten redan innan det finns ett projekt och där har Christer en viktig coachande roll för våra medarbetare.

Fler nyheter

Se alla