Krook & Tjäder tar fram målbild för Landvetter Södra etapp ett

Datum

2022.03.03

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att ta fram målbild för Landvetter Södra etapp ett. Uppdraget blir att tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och konsortiet för etapp ett formulera en målbild som ska vara ledstjärnan genom arbetet framåt.

Visualisering av målbilden för Landvetter Södra etapp ett, gatuvy
"Jag är glad över att Krook & Tjäder fått förtroende att som arkitekt i tidigt skede hitta en gemensam riktning kring framtida möjligheter och utmaningar i stadsbyggandet."
Linnea Blixt medarbetare planeringsarkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Linnea Blixt

Planeringsarkitekt

- Vi känner stort förtroende för Krook & Tjäder och ser fram emot att kunna fortsätta vårt målbildsarbete med deras kompetens och stöd. Deras erfarenheter från stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum är värdefulla att ta med in i det som nu ska växa fram söder om centrum, Landvetter Södra, med fokus på det mänskliga och att skapa attraktiva miljöer, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Konsortiet för Landvetter Södra etapp ett har sedan tidigare genomfört ett omfattande arbete med formulering av målbilden, som nu tas med in i det fortsatta arbetet. Utgångsvärdena är de politiska inriktningsmålen att det ska bli en innovativ, modern, internationell och framför allt mänsklig stad.

- Det är med höga ambitioner vi tillsammans med LSUAB och konsortiets medlemmar ska landa en målbild för Landvetter Södras första etapp, säger Linnea Blixt, planeringsarkitekt på Krook & Tjäder. Jag är glad över att Krook & Tjäder fått förtroende att som arkitekt i tidigt skede hitta en gemensam riktning kring framtida möjligheter och utmaningar i stadsbyggandet. Vi kommer att utforska konkreta idéer för hur vi kan jobba med hållbarhet och klimatfrågor i ett område där vi utifrån platsens förutsättningar har möjlighet att bygga stad från början.

Arbetet med målbilden planeras pågå under våren och kunna presenteras tidig höst 2022. Med målbild avses bland annat framtidsspaning, formulerande av kärnvärden, vad som ska utmärka etapp ett, stadskvaliteter, hur det ska upplevas och kännas när man går genom området och målgrupper. Det innebär också ett antal vägval sett till hållbarhetslösningar för att nå den långsiktiga visionen om den hållbara staden.

Om Landvetter Södra - en ny hållbar stad

Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt - att bygga en helt ny hållbar stad från början. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas. Planerna omfattar 10 500 bostäder med plats för 25 000 invånare. Den första etappen utgör ca 4500 bostäder för 10 000 invånare och beräknas pågå till runt 2035.

Landvetter Södra kommer att byggas i nära anslutning med Göteborg-Landvetter Airport och Airport City. Det ligger mellan Göteborg och Borås, de två största städerna i västra Sverige, som under de kommande 15 åren kommer att ha ett arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner invånare. När den nya staden byggs från början, finns det unika möjligheter att använda den senaste tekniken och bygga för "morgondagens värderingar" och ideal. Vi planerar för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att bygga en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden. Landvetter Södra kommer att bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.

Fler nyheter

Se alla