Krook & Tjäder skissar på nytt kongresscenter i Lund

Datum

2021.04.27

Under våren har vi skissat på ett kvarter med kontor, hotell och konferens vid Lunds centralstation precis bakom Klosterkyrkan. Vi har döpt vårt förslag ”Lund, stad av sten” och är ett av tre förslag som presenterats för Lunds kommun och Skanska.

Kv Häradshövdingen, visualisering. Förslag av Krook & Tjäder
"Vi har löst uppgiften genom att utgå från byggnaderna och landskapet runt tomten och förstärka de element som redan finns på platsen."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

Förslaget knyter an till omkringliggande stad i form, skala och material och adderar flera gröna platser runt kvarteret. Uppgiften har varit att placera programmet på ca 30 000 kvm intill både Tingsrättsbyggnaden från 1957, ritad av Hans Westman och Klosterkyrkan från medeltiden.

- Vi har löst uppgiften genom att utgå från byggnaderna och landskapet runt tomten och förstärka de element som redan finns på platsen, säger Karolina Halldin arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Resultatet är ett kvarter som är uppdelat i fem volymer som alla tar upp riktningar och storlekar från sin omgivning. Majoriteten av den nya bebyggelsen är tänkt att uppföras i rött tegel som är ett historiskt vanligt fasadmaterial i Lund. Vi har gett konferensbyggnad en speciell karaktär, vilket skapar en ridå av gult slammat tegel bakom Klosterkyrkan. Genom att vi har tagit hänsyn till platsen ger vi Klosterkyrkan en fortsatt framträdande roll i stadsbilden. Du kommer även i framtiden tydligt kunna se Klosterkyrkan från Lunds centrum, precis som idag, tillägger Karolina.

Projektet är utformat med arkitektonisk hållbarhet som utgångspunkt.

- Byggnaderna ska kunna användas till en mängd saker under sin livstid och inte bara att passa sin första hyresgäst, konstaterar Karolina. Den gamla Tingsrätten använder vi t.ex. i projektet till konferens och breakout, för den ska också tåla att byggas om.

Läs mer om vårt förslag ”Lund, stad av sten”

Fler nyheter

Se alla