Krook & Tjäder ritar idrottsområde i Karlslund

Datum

2022.03.30

Karlslund Idrottsområde i Landskrona står inför ett omfattande folkhälsoprojekt. Den nya detaljplanen har redan presenterats och först på tur står nybyggnationen av en isanläggning. Den rymmer bl.a. två ishallar varav en publikhall med 500 åskådarplatser och en träningshall med en NoFall-anläggning.

Visualisering av situationsmodell av förslag till Karlslunds idrottsområde.
"Vår ambition är att byggnaden ska vara självförsörjande på energi på årsbasis, med ett stort fokus på hållbarhet och bra klimatval."
Jennie Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jennie Edfast

Arkitekt

- Idrottsområdet i Karlslund är ett folkhälsoprojekt med fokus på social hållbarhet, konstaterar Jennie Edfast arkitekt på Krook & Tjäder. Ishallarna syftar till att öka allmänhetens åkning, skapa utrymme för ishockey, konståkning samt skol- och lovaktiviteter på is. Vår ambition är att byggnaden ska vara självförsörjande på energi på årsbasis, med ett stort fokus på hållbarhet och bra klimatval. Synlig trästomme i limträ och KL-trä, solceller och träfasader är några exempel på hur detta gestaltas. Byggnaden glasas upp för att skapa en välkomnande och inbjudande byggnad och byggnadshöjden hålls ned i fasadliv för att inte skugga övriga byggnader och platser i området.

Ishallen innehåller två fullskaliga rinkar, varav den ena med läktare för publik samt cafeteria i anslutning. Samtliga tre föreningar för ishockey och konståkning kommer därmed att erbjudas betydligt ökade möjligheter för träning samt match och tävling. Det innebär också en markant ökning av antal timmar som det är öppet för allmänheten att åka skridskor. Från dagens fåtal timmar till 15-20 timmar per vecka under vinterhalvåret. Hänsyn har också tagits för att kunna återanvända is och vatten i ett ekosystem.


Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1 m.fl. Idrottsområdet, Landskrona stad. Förslaget har varit på samråd under perioden 2021-10-13 till och med 2021-11-05.

Planförslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. Beslut om granskning togs i Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-15 SBN § 31.

Granskning pågår 2022-03-18 - 2022-04-11

Fler nyheter

Se alla