Krook & Tjäder ritar destinationshotell på Öckerö

Datum

2022.10.05

I fin konkurrens har Winn, Tornstaden och Krook & Tjäder utsetts till vinnare i markanvisningstävlingen för Norra Långesands destinationshotell. Nu tar en gemensam process vid där Öckerö kommun tillsammans med det vinnande teamet påbörjar sitt arbete. Beräknad byggstart är vid årsskiftet 2023/2024.

Exteriör visualisering av Krook & Tjäders förslag i markanvisningstävlingen för ett destinationshotell i Norra Långesand.
"Genom bästa möjliga yteffektivitet, där vi optimerar byggnaden för dess verksamhet i flöden och struktur har vi skapat ett förslag som inte bara lyfter platsen utan även i förståelse för verksamhet och drift."
Stefan Tjäder medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Stefan Tjäder

Arkitekt och grundare Krook & Tjäder

- Vi är glada och stolta för vinsten, konstaterar Stefan Tjäder, arkitekt och grundare av Krook & Tjäder. Vi har lagt stor vikt vid omsorgen om platsen med anpassning både i material och volym.
Vi ser hotellet som ett självklart besöksmål på Öckerö både för boende och besökare. Hotellet blir ett attraktivt tillskott för att bygga destination och därmed även det lokala näringslivet i kommunen.

Utöver gästrum innefattar hotellet bl.a. spa, konferens och takterrass. Förslaget har även planerat ut friliggande bodar som innehåller bastu, och sviter med utsikt mot havet.

- I vårt förslag har vi skapat ett taklandskap, där byggnaden i sin gestaltning är uppdelad i olika volymer för att ta ner skalan och för att inordna sig i den omgivande kontexten. Genom bästa möjliga yteffektivitet, där vi optimerar byggnaden för dess verksamhet i flöden och struktur har vi skapat ett förslag som inte bara lyfter platsen utan även i förståelse för verksamhet och drift.

Förslaget Långesand Havshotell främjar ett rörligt friluftsliv oavsett om du färdas via land eller hav. Här kan du anlända med såväl båt, kajak som via vandringsleder till fots.

- Vi vill tacka Krook & Tjäder för ett mycket bra samarbete i utformningen av Långesand Havshotell. Vårt förslag belyser och svarar an på tävlingens kriterier, vilket Krook & Tjäder omvandlat i sin gestaltning på ett fint sätt, säger Peter Westin, fastighetsutvecklare på Winn Hotel Group och Erik Olofsson, affärsutvecklare på Tornstaden.

Utdrag ur motivering:
Team WINN, Tornstaden och Krook & Tjäder tog hem vinsten, då de deras bidrag bestod av den bästa måluppfyllelsen på samtliga tävlingens kriterier, gällande såväl projektidé som referensobjekt, vilket ger en stark första-placering. Bidraget är tilltalande i både text och bild och visar stor respekt för platsen och sammanhanget. Takterrassen är ett smart sätt att nyttja byggrätten och skapa en hög attraktivitet, utan att mer naturmark påverkas.

Bland de tävlande rimmar detta bidrag bäst med Öckerö kommuns syn på vad begreppet destinationsanläggning innebär just här. Betydelsen av Öckerös geografiska läge kan utläsas i texten, liksom en insikt om kopplingen till lokalsamhället där det är viktigt att ta in och möta den befintliga kontexten, som exempel nämns natur, kultur, invånare och historia. Dessa formuleringar får substans genom den presenterade gestaltningen som förhåller sig till den lokala andan. Gestaltningen upplevs modern men ändå tydligt samspelande med omgivningen både nu och med dess historia.

Det är en fördel att bidraget utvecklar sina idéer om lokala samarbeten med exempel och ytterligare ett plus att det betonas hur verksamheten avser bidra till en ökad social hållbarhet.

Fler nyheter

Se alla