Krook & Tjäder och COWI - strategiska rådgivare för logistiknav i Säve

Datum

2020.09.30

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för Säve flygplats. Målsättningen med området är att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, men även ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. COWI och Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans anlitats för att arbeta strategiskt med strukturplan för området.

Visionsbild Säve flygplats
Tillsammans har Cowi, som huvudkonsult och Krook & Tjäder, som underkonsulter fått uppdrag avseende konsulttjänster inom strategiskt stöd, strukturplan och utredningar för program- och detaljplan.

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett utvecklingsområde om närmare 3 miljoner kvm mark.

- Det är mycket inspirerande att bidra till utvecklingen av ett av regionens mest spännande utvecklingsområden, säger Lars-Bertil Ekman, strategisk rådgivare och uppdragsledare på Cowi. Den unika mixen mellan flyg och landbaserade transporter kombinerat med logistik, energi och höga hållbarhetsambitioner, ger området en komplexitet där vi får använda vår breda och djupa kompetens för att få fram den optimala lösningen för området.

Inom en 10-årsperiod planerar Castellum att utveckla området etappvis och totalt bygga ca 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler. För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner och förhoppningen är att den första planen ska vara antagen och klar för att kunna möjliggöra byggstart under 2021.

Tillsammans har Cowi, som huvudkonsult och Krook & Tjäder, som underkonsulter fått uppdrag avseende konsulttjänster inom strategiskt stöd, strukturplan och utredningar för program- och detaljplan

- Ledstjärnan för utformningen av området liksom för arbetsprocessen är innovation och nytänkande, säger Carolina Högvall Planeringsarkitekt på Krook & Tjäder. Området ska utvecklas under en lång tid och vi arbetar med att hitta en robust struktur som är flexibel och kan inrymma olika funktioner. Spännande inslag som vi också hoppas kan ge avtryck i utformningen av området är inriktningen kring framtidens transporter och självkörande fordon.

Fler nyheter

Se alla