Krook & Tjäder och Calluna vinner uppdrag att värdera Göteborgs jordbruksmark

Datum

2024.03.26

Arkitekterna Krook & Tjäder har, i samarbete med Calluna, tilldelats uppdraget att kartlägga och värdera Göteborgs jordbruksmark. Underlaget utgör en viktig del av Göteborgs Stads arbete med att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och skapa en mer hållbar framtid.

Jordbruksmarksutredning Göteborg
"Att värdera Göteborgs jordbruksmark är en komplex och utmanande uppgift, men med vår samlade kompetens och vårt engagemang är vi övertygade om att vi kan leverera ett värdefullt kunskapsunderlag till Göteborgs Stad."
Lina Lindegren medarbetare landskapsarkitekt Krook & Tjäder Halmstad
Lina Lindegren

Landskapsarkitekt

- Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppdrag, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Att värdera Göteborgs jordbruksmark är en komplex och utmanande uppgift, men med vår samlade kompetens och vårt engagemang är vi övertygade om att vi kan leverera ett värdefullt kunskapsunderlag till Göteborgs Stad.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att använda underlaget i arbetet med en ändring av översiktsplanen genom ett tillägg avseende jordbruksmark och livsmedelsförsörjning.

Krook & Tjäder bidrar med bred expertis inom strategisk samhällsplanering och landskapsarkitektur. Tillsammans med Callunas specialistkunskaper inom ekosystemtjänster, naturvärden och avancerade GIS-analyser skapas en dynamisk och kraftfull kombination som garanterar en nyanserad värdering av Göteborgs jordbruksmark.

Magnus Tuvendal, senior miljökonsult och ekosystemtjänstspecialist på Calluna, tillägger:

- Hur vi värderar våra jordbrukslandskap är avgörande för besluten vi fattar – beslut som ofta får konsekvenser över mycket lång tid. Det är inspirerande att tillsammans med Krook & Tjäder och Göteborgs stad få arbeta med denna utmanande fråga och bidra med nya kunskapsunderlag.

Uppdraget omfattar en värdering av all jordbruksmark i Göteborgs Stads utbredningsområde, vilket omfattar ca 5 300 hektar. Värderingen ska baseras på Jordbruksverkets vägledningar och bland annat ta hänsyn till jordbruksmarkens produktionsvärden, naturvärden samt kulturella och sociala värden. Även klimatanpassningsaspekten och ska vägas in i värderingen och en bedömning av kommunens självförsörjningsförmåga ska göras.

Bakgrund

I december 2022 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för jordbruksmark inom Göteborgs kommun för att stärka livsmedelsförsörjningen. Det pågående arbetet med krisberedskap och utbyggnaden av ett civilt försvar har lyft fram behovet av att öka andelen lokal livsmedelsproduktion.


Bild: Anna/Shutterstock.com

Fler nyheter

Se alla