Krook & Tjäder i juryn när internationella studenter ger odlingsförslag för ny anstalt

Datum

2024.05.06

Nu har 60 studenter från Sveriges lantbruksuniversitet och Universitetet i Bologna gjort upp i tävlingen UrbanFarm 2024. Uppdraget var att skapa smarta rekreations- och odlingsmiljöer för den kommande kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg – utan att tumma på säkerheten. Krook & Tjäder deltog i juryn tillsammans med representanter från Kriminalvården, SLU och Universitetet i Bologna.

Juryn UrbanFarm2024
"Alla team har verkligen lyssnat in uppgiften och har fått en djup förståelse för verksamhetens behov och önskemål."
Jennie Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jennie Edfast

Arkitekt

​​​​- Det har varit oerhört spännande att ta del av alla fina idéer som tagits fram och presenterats för oss i juryn, säger Jennie Edfast, uppdragsansvarig arkitekt på Krook & Tjäder. Alla team har verkligen lyssnat in uppgiften och har fått en djup förståelse för verksamhetens behov och önskemål, med ett flertal kreativa gestaltningsförslag som resultat.

Studenterna, som är från hela världen, har fått titta närmare på två fallstudier. Den första handlade om att designa så kallade klostergårdar i anslutning till produktionen på Kriminalvårdens anläggning. I den andra tittade studenterna närmare på odlingsytor inne på anläggningen utifrån uppgiften att skapa matproduktion, stimulera utbildning och året-runt-sysselsättning till de intagna.

Miljöerna ska ha de intagnas och personalens hälsa och välbefinnande i fokus och även bidra till meningsfull fritid för de intagna. Säkerheten har varit en central del i tävlingsbidragen.

– Jag är djupt imponerad av studenternas hårda arbete, kreativitet och vassa idéer, säger Andreas Wallin, kriminalvårdschef och jurymedlem i tävlingen. Alla förslagen är som en chokladask där det helt säkert går att plocka ut godbitar till vår kommande verksamhet.

Kreativiteten har varit genomgående hög med tankar kring allt från vertikalt jordbruk, biodlingar, solpaneler och vindturbiner till ekonomiska aspekter på det som odlas. Alla lyfte den positiva inverkan som natur och grönområden har på människors hälsa. Ett cirkulärt tänk med hållbarhet och självförsörjning i fokus förekom också genomgående.

Studenten Allison Sermarini från USA i det vinnande laget tycker tävlingen har varit kul. Hon tror att hennes lags goda kemi och många olika kompetenser till slut fällde avgörandet.

– Det har varit inspirerande att jobba med fängelsemiljön. Det har verkligen känts meningsfullt där vi försökt skapa miljöer för de intagna som främjar rehabilitering och minskar risken för återfall i brott. Jag hoppas att våra idéer ska kunna implementeras på riktigt, säger hon.


Bakgrund

UrbanFarm har arrangerats sedan 2019. Tävlingen är ett samarbete mellan Statens lantbruksuniversitet, SLU, och Universitetet i Bologna som förenar studenter från många olika discipliner för att skapa framtidens urbana lantbruk. Syftet med utmaningen är att inspirera och utbilda studenter att designa innovativa och hållbara urbana lantbrukslösningar. Tävlingen syftar också till att visa hur urbant lantbruk kan bidra till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i städer.

Här finns mer information om årets tävling och samtliga bidrag.

Alla förslagen från årets tävling kommer även att sammanställas och ges ut i bokform.

Fler nyheter

Se alla