Krook & Tjäder gestaltar nya bostäder i Vaggeryd

Datum

2021.03.05

Nu står det klart att Krook & Tjäder får rita det nya bostadsområdet i Vaggeryd. Tillsammans med Categi har vi tilldelats markanvisning på området Götarps hage om 42 st nya bostäder. Hållbara och välplanerade bostäder med trä i stomme och fasad och med ett sammanlänkande blått stråk av dagvattendammar och diken. Byggstart är planerad till oktober 2021.

Det nya bostadsområdet Götarps Hage i Vaggeryd, av Krook & Tjäder
"Förslagets grundidéer innefattar återskapande av naturlandskapets kvalitéer, likväl som blandning av upplåtelseform och boendeform."
Martin Bergqvist medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Borås
Martin Bergqvist

Arkitekt

Götarps hage har ambitionen att bli ett långsiktigt och attraktivt bostadsområde som skapar samvaro för de boende som smittar av sig långt vidare in i grannskapet och berikar hela området.

- Husen på området ska vara energieffektiva, hållbara och välplanerade med trä i stomme och fasad, berättar Martin Bergqvist, arkitekt på Krook & Tjäder. Förslagets grundidéer innefattar återskapande av naturlandskapets kvalitéer, likväl som blandning av upplåtelseform och boendeform. Det stärker sociala, ekonomiska och miljömässiga värden, vilket alltid är utgångpunkten för bra bostadsområden. De mest hållbara miljöerna är de där människor trivs.

I Götarps hage välkomnas du in på gården, eller ”hagen”, av den vilda naturen och skymten av de lekfullt placerade byggnaderna. Här möts du av grönska och kan stanna till vid odlingslotterna och det blåa stråket som löper som ett sammanlänkande band mellan de två områdena. Uppgraderingen och utnyttjandet av de angränsande dikena för att få element av vatten in på gården skapar en speciell karaktär och ekologi för de boende och naturen.

Markanvisningar har tilldelats för byggnation av 42 st bostäder på Götarps hage i variation av radhus och flerfamiljshus i sammanhållet uttryck med en fördelning på 1/3 hyresrätter och 2/3 bostadsrätter. De energieffektiva byggnaderna kommer att ha en energianvändning på högst 50 kWh/m2.

Målet är att få bygglov klart före med byggstart i oktober 2021 och om allt går enligt planerna blir det inflyttning av de sista bostäderna i slutet av 2022.

Götarps hage

Götarps hage är naturnära beläget intill Lagans vattendrag. Längs med Lagan går en naturskön stig som sträcker sig från Skillingaryd och Vaggeryd, där kommun och föreningar de senaste åren jobbat med att tillgängliggöra områden för att göra vattendraget mer attraktivt för både människor, växter och djur.

Fler nyheter

Se alla