Krook & Tjäder utvecklar Strömparken i Kinna

Datum

2020.07.02

Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit arkitekttävling utlyst av Marks Bostäder i Kinna och omfattar 7700 m² BTA bostäder. Förslaget ”Mot strömmen” genomsyras av höga hållbarhetsambitioner där konceptet integrerar det vackra naturområdet Strömparken vid Viskan med staden. Tillsammans skapar det nya området ett besöksmål för alla.

Visualisering av Strömparken i Kinna, ritat av Krook & Tjäder
"Vi vill genom ett holistiskt förhållningssätt ta fram en arkitektur som inte bara är välfungerande, effektiv och hållbar utan skapar ett boende med kvalitéer över det ordinära."
Martin Bergqvist medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Borås
Martin Bergqvist

Arkitekt

Exploateringen av Kinnaström fungerar som en katalysator för att ge liv åt Strömparken utmed Viskan. Med ett fokus på en hållbar livsstil såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt.


- Vi är glada och stolta över vinsten, konstaterar Martin Bergqvist, arkitekt på Krook & Tjäder i Borås. Vi vill genom ett holistiskt förhållningssätt ta fram en arkitektur som inte bara är välfungerande, effektiv och hållbar utan skapar ett boende med kvalitéer över det ordinära. ”Mot strömmen” bygger på platsens förutsättningar och vår önskan att förvandla området till en vacker bostadsmiljö och besöksmål för såväl boende som besökare. ”Mot strömmen” integreras med staden och tillsammans med utvecklingen av Strömparken. Flera gångstråk knyter an området till Lyckeskolan, centrum och en vandringsled längs ån. Mellan de mittersta husen anläggs ett formellt och offentligt stråk från Lyckeskolan ner mot strömmen. Arkitekturen är nutida, djärv och nordisk med en utformning som andas träbyggnadskonst. Husen grupperas parvis runt gemensamma gårdar som öppnar upp sig med utblickar mot ån och kvällssolen.

Av ett 20-tal kontor valde man ut fyra tävlande: Wingårdhs, White, Kjellgren Kaminsky och Krook & Tjäder.

Motivering
Krook & Tjäders förslag ”Mot strömmen” har ett modernt formspråk som i skala och utformning knyter an till och integreras med Kinnas befintliga bebyggelse. Väldisponerade miljöer skapar goda boende kvalitéer och hög tillgänglighet. Genomtänkta lägenheter för olika målgrupper i byggnader som öppnar upp sig mot Viskan och skapar kvartersgårdar med tillhörighetskänsla för individen. Hänsyn taget till ett helhetsperspektiv utifrån planprogram för intilliggande fastigheter.

Fler nyheter

Se alla