Krook & Tjäder tillsätter hållbarhetsstrateg

Datum

2019.11.12

Krook & Tjäder sätter tydligare strategiskt fokus på hållbarhetsfrågor. Malin Sjölund Olsson, arkitekt på Krook & Tjäder har tidigare parallellt med uppdrag som arkitekt drivit arbetet med hållbarhet men då som Kvalitets- och miljöansvarig. From november får hon en ny roll i företaget som hållbarhetsstrateg.

Malin Sjölund Olsson
"Malin har stor erfarenhet både som arkitekt och som miljösamordnare men även en god kännedom om företaget. Det känns riktigt bra att hon tackat ja till uppdraget. På Krook & Tjäder vill vi möta utmaningarna tillsammans med våra samarbetspartners och bidra med vår kunskap kring hållbarhet för att hitta nya vägar."
Johan von Wachenfeldt medarbetare VD Krook & Tjäder
Johan von Wachenfeldt

VD

Malin har arbetat som arkitekt i närmare 20 år med erfarenhet av flera olika typer av uppdrag men också drivit kvalitets- och hållbarhetsfrågor. På Krook & Tjäder har hon vid sidan av sina uppdrag som arkitekt fortsatt att utbilda sig inom kvalitetstyrning och miljöfrågor. År 2015 blev Malin certifierad miljöbyggsamordare.

- Eftersom jag har haft ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor alltsedan studietiden känner jag mig oerhört inspirerad och stolt över mitt nya uppdrag, säger Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook Tjäder. Vår drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet, och vi har därför valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen, Agenda 2030. Min utmaning är att ta tillvara och kanalisera all kunskap hos våra medarbetare för att ge bästa resultat i våra uppdrag och inom vår organisation. Alla är med och bidrar. En nyckel är att ge varje medarbetare verktyg att utifrån sin egen situation kunna bidra på bästa sätt, tillägger hon.

Malin kommer att vara stationerad i Göteborg men med uppdraget är att leda och samordna Krook & Tjäders hållbarhetsarbete över koncern.

- På Krook & Tjäder är hållbarhet vårt enskilt största fokus, konstaterar Johan von Wachenfeldt koncern-VD på Krook & Tjäder. Malin har stor erfarenhet både som arkitekt och som miljösamordnare men även en god kännedom om företaget. Det känns riktigt bra att hon tackat ja till uppdraget. På Krook & Tjäder vill vi möta utmaningarna tillsammans med våra samarbetspartners och bidra med vår kunskap kring hållbarhet för att hitta nya vägar.

Fler nyheter

Se alla