Krook & Tjäder har ritat Sveriges första Svanenmärkta skola

Datum

2019.11.25

Strömskolan i Kinna, Marks kommun är först ut med att klara Svanens krav på skolbyggnader. Tillsammans med kommunen, skolans verksamhet och Skanska som entreprenör har Krook & Tjäder skapat Sveriges första Svanenmärkta skola.

Strömskolan Kinna
"Jag känner en enorm stolthet i att vi utvecklar skolbyggnader som gör skillnad i samhället. Att vi dessutom ligger bakom Sveriges första Svanenmärkta skola är helt outstanding! Det är ett stort bevis på att Krook & Tjäder, våra beställare och samarbetspartners har samma mål."
Martina Rahm medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Borås
Martina Rahm

Arkitekt

Som arkitekt har vi ett ansvar att tillsammans med byggbranschen utveckla byggnader som säkerställer ett hållbart samhälle över tid. På Krook & Tjäder skapar vi skolbyggnader där vi ser till att gynna god hälsa, jämställdhet och mångfald. Med ett systematiskt arbete där vi arbetar utifrån de globala målen i Agenda 2030 optimerar vi den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.

- Jag känner en enorm stolthet i att vi utvecklar skolbyggnader som gör skillnad i samhället, säger Martina Rahm, arkitekt på Krook & Tjäder. Att vi dessutom ligger bakom Sveriges första Svanenmärkta skola är helt outstanding! Det är ett stort bevis på att Krook & Tjäder, våra beställare och samarbetspartners har samma mål. Vi har identifierat var vi kan göra mest skillnad och satt en målbild som vi nu nått fram till.

Den Svanenmärkta byggnaden är värderad med ett livcykelperspektiv där låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial granskas. Miljömärkta byggmaterial tillhör de minst miljöbelastande på marknaden och klarar strikta krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen. Byggmaterialen säkrar en god innemiljö med låga emissioner. Kravställning på akustiska åtgärder gör att ljudmiljön i skolan blir mycket god. Svanen ställer även krav på överlämnade av byggnaden från produktion till drift.

Utöver Svanenmärkning har även Strömskolan P-märkts, vilket innebär att man bygger bra och förvaltar väl. Alla byggprodukter är granskade och testade mot grundläggande tekniska krav. Fuktsäkerhetsprojektering och en fuktsäker byggprocess har genomförts.

Bygget invigdes 26 september år 2019 med Miljömärkning Sverige.

Fler nyheter

Se alla