Krook & Tjäder går samman med DEFYRA Arkitekter

Datum

2020.03.18

Krook & Tjäder går samman med DEFYRA arkitekter. Med flera fina uppdrag och stor erfarenhet inom kulturhistoriska byggnader kompletterar DEFYRA företaget med kompetens inom kulturvård. Samgåendet genomfördes formellt i januari år 2020, vilket redan genererat flera fina projekt.

Tomas Carlin, arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
"Vi ser DEFYRA arkitekter som ett tillskott vilket stärker oss och vårt kunnande inom hållbarhet och kulturvård. Med certifiering som sakkunnig för kulturvärden får vi in expertis där vi ser till historisk kontinuitet och respekt för tidigare generationers arbete."
Johan von Wachenfeldt medarbetare VD Krook & Tjäder
Johan von Wachenfeldt

VD

- Vi ser stora vinster i vårt samgående, konstaterar Tomas Carlin arkitekt och certifierad sakkunnig för kulturvärden. För oss som mindre kontor innebär det ett större beställarnätverk och ett kollegialt sammanhang, men framför allt kan vi bidra med vår kompetens inom kulturvård.

Krook & Tjäder har ett tydligt strategiskt fokus på hållbarhet. Med DEFYRA och bevarande av såväl kulturhistoriska byggnader som ett återbruk av mer samtida byggnation bidrar DEFYRA med relevant och aktuell kompetens.

- Vi ser DEFYRA arkitekter som ett tillskott vilket stärker oss och vårt kunnande inom hållbarhet och kulturvård, konstaterar Johan von Wachenfeldt, VD Krook & Tjäder. Med certifiering som sakkunnig för kulturvärden får vi in expertis där vi ser till historisk kontinuitet och respekt för tidigare generationers arbete.

Fler nyheter

Se alla