Krook & Tjäder får Partille kommuns byggpris 2019

Datum

2019.12.19

– Det är fantastiskt roligt att få detta pris, säger Annette Forsgren, arkitekt på Krook & Tjäder. Detta är ett projekt som haft höga arkitektoniska ambitioner både vad gäller att skapa ett väl fungerande och tilltalande centrum i Sävedalen som att skapa moderna bostäder i en trivsam livsmiljö.

Bild på Krook & Tjäders bostadsprojekt på Vallhamra torg, Sävedalen.
"Detta är ett projekt som haft höga arkitektoniska ambitioner både vad gäller att skapa ett väl fungerande och tilltalande centrum i Sävedalen som att skapa moderna bostäder i en trivsam livsmiljö."
Anette Forsgren medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Annette Forsgren

Arkitekt

En gemensam målbild och ett bra samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter och övriga inblandade i projektet har varit avgörande för resultatet.

Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum för 50 år sedan. Men med växande antal invånare med nya behov och nya livsmönster, tappade torget med tiden sin forna glans. Nu har Sävedalen fått ett nytt landmärke och fungerande centrum.

I den första etappen fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå affären byggdes dessutom 36 nya bostadsrätter. I den andra etappen, som Aspelin Ramm och Krook & Tjäder prisas för, tillkom 150 bostadsrätter fördelade på sex hus med upphöjda gröna gårdar. Husen mot torget och mot Ugglumsleden fick dessutom moderna butikslokaler i gatuplan. I den avslutande etappen tillkom ytterligare ett cirka 50 nya bostadsrätter fördelade på tre hus innanför bebyggelsen i etapp 2.

– Hållbart byggande handlar om att bygga bra med användbara, inbjudande och inkluderande miljöer där människor trivs, vill bo och umgås. Vi har arbetat tätt tillsammans med Krook & Tjäder, där vi gemensamt lagt stort fokus på den arkitektoniska gestaltningen men även platsen mellan byggnaderna för att skapa en inbjudande och inkluderande miljö för boende och besökare. Därför är det är extra roligt att få ta emot årets byggpris, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef och Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

Nya Vallhamra torg har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019.

Motivering:

»Välstuderade och ljusa lägenheter klädda i modernismens vita fasader som kompletterats med en lekfull färgsättning och intressanta materialval har resulterat i ett bostadskvarter som trots sin relativa storlek samspelar väl med sin omgivning. Ett landmärke för omgivningen har skapats och södra Sävedalen har fått ett nytt välfungerande stadsdelscentrum.«

Utdelningen av byggpriset sker på bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 december.

Stort tack till totalentreprenören Tuve Bygg och andra konsulters insatser för att möjliggöra nya Vallhamra torg.

Fler nyheter

Se alla