Kristina Mjörnell från RISE i Krook & Tjäders styrelse

Datum

2020.02.19

Arkitekterna Krook & Tjäder stärker sin position med Kristina Mjörnell i Krook & Tjäder Holdings styrelse. Kristina arbetar idag på RISE som affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen. Kristina tillträdde som adjungerande styrelseledamot i slutet av år 2019.

Kristina Mjörnell från RISE i Krook & Tjäders styrelse
"Vi är otroligt glada över att ha med Kristina i Holdings styrelse. På Krook & Tjäder finns stor kompetens inom området och vi har länge jobbat med frågorna, men mer utifrån eget enskilt driv i team och projekt. Det senaste året har vi strukturerat vårt arbete och med Kristina på plats kommer vi få ytterligare tillgång till forskning och kunskap inom flera fält."
Johan von Wachenfeldt medarbetare VD Krook & Tjäder
Johan von Wachenfeldt

VD

- Jag valde att tacka ja till styrelseuppdraget för att Krook & Tjäder är ett värderingsstyrt företag i stark utveckling som drivs av en genuin vilja att göra gott, konstaterar Kristina. Här finns ett starkt driv, engagemang och kunskap inom hållbarhet. Tillsammans med koncernens hållbarhetsstrateg, Malin Sjölund Olsson kommer jag att arbeta strategiskt för att skapa ett tydligare hållbarhetsfokus.

Sedan år 2004 arbetar Kristina inom RISE, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kristina har lett ett 30-tal forsknings- och innovationsprojekt inom området hållbara byggnader samt hållbar renovering, bl.a. kompetensplattform SP ZEB (zero emission buildings) och forskarmiljön SIRen för hållbar integrerad renovering. Vidare är Kristina aktiv inom SIP Viable Cities och är med i en internationell vetenskaplig rådgivande grupp inom den norska satsningen inom klimatanpassat byggande KLIMA2050. Kristina är även adjungerad professor vid LTH Lunds universitet och samverkar med de flesta bygguniversitet i Sverige.

- Vi är otroligt glada över att ha med Kristina i Holdings styrelse, konstaterar Johan von Wachenfeldt, VD på Krook & Tjäder. På Krook & Tjäder finns stor kompetens inom området och vi har länge jobbat med frågorna, men mer utifrån eget enskilt driv i team och projekt. Det senaste året har vi strukturerat vårt arbete och med Kristina på plats kommer vi få ytterligare tillgång till forskning och kunskap inom flera fält. Vi ser fram mot att ta del av Kristinas kunskap då hon initierat och arbetat i ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbara städer och hållbart byggande. Med input från Kristinas erfarenheter och insikter jobbar vi tillsammans vidare med de utmaningar och frågeställningar som samhällsbyggnadsbranschen står inför.

Fler nyheter

Se alla