Kontor – varumärke, kultur och identitet

Datum

2020.11.18

Varumärke, kultur och identitet är viktiga komponenter för företagets utveckling och framgång. Vem äger varumärket och hur kan vi odla kulturen i det paradigmskifte vi befinner oss i med ett allt mer uppdelat arbetssätt fördelat på distans och kontoret? Detta är den andra delen i en artikelserie där vi tittar närmare på fyra områden som vi identifierar som viktiga ben i utvecklingen av Kontor framöver.

Inredningsdetalj kontor
"När det gäller varumärke och fastighets/kontorslokal har arkitektur, läge och kluster över lång tid varit viktiga komponenter och är så även i dag. Men vi har nu också fler parametrar som bygger varumärke."
Lisa Karlsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Lisa Karlsson

Arkitekt och ansvarig inom Kontor

Med en företagskultur som attraherar, såväl medarbetare som kunder, bygger vi starka varumärken. Kultur betyder odla, vilket vi gör i relation med varandra. En utmaning när vi nu arbetar allt mer på distans.

Hur lockar vi tillbaka medarbetarna till kontoren? Ur de flesta företags synvinkel är det viktigt att medarbetare samverkar, är kreativa och utvecklar tjänster, produkter m.m. vilket är svårare att göra ensam ”hemma på kammaren”. Här spelar företagets kultur, identitet och kommunikation en stor roll.

Vi ser fortsatt kontoret som en central och avgörande fysisk plats för företagets framgång. Det är här de kreativa lösningarna växer fram. Samhörighet, gemenskap, att ingå i ett sammanhang och att dela samma värderingar är viktiga värden som sker i mötet, vilket kopplar till hälsa, produktivitet och medarbetarens stolthet över sitt arbete.

När det gäller varumärke och fastighets/kontorslokal har arkitektur, läge och kluster över lång tid varit viktiga komponenter och är så även i dag. Men vi har nu också fler parametrar som bygger varumärke. T.ex att ta ställning till långsiktighet och välja att hyra i miljöcertifierade byggnader har snabbt gått till att bli en hygienfaktor. Detta ser vi genom de certifieringar som nu är etablerade och att detta utvecklas kontinuerligt med exempelvis några lite nyare som Well, med fokus mer på hälsa och NollCO2.

Något som vi också ser kommer att växa fram ytterligare för att bygga varumärke, både för själva fastigheten och dess hyresgäster, är vilken service och flexibilitet som finns i byggnaden eller i det närliggande kvarteret. Vi ser att i våra kontorsfastigheter kommer service, hospitality och typ av innehåll att öka och förändras i kölvattnet av Co-working trenden och blir en stor faktor i byggnadernas attraktivitet.

Framöver ser vi ett ökat behov av kontorslokaler anpassade efter nya förutsättningar. Detta gäller förändrade behov på arbetsplatsen, men också krav på flexibilitet och hållbarhet. Samverkan mellan flera aktörer kommer därför att bli allt viktigare för att skapa en gemensam syn och förståelse för hur vi skapar Kontoret 2.0. För både fastighetsägare och företag kommer detta ha en stor påverkan på varumärkesbyggnad, kultur och hur medarbetarna lockas tillbaka till kontoret.

Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till Lisa.

Lisa Karlsson

+46 (0)736-44 34 83

Fler nyheter

Se alla