Kontor med frihet i tid och rum

Datum

2021.07.06

Postcorona och återgång till kontoret, vad innebär det egentligen? Idag har vi på många håll i samhället frihet att jobba i tid och rum. En värld av möjligheter och utmaningar där företagskultur och identitet blir allt viktigare framgångsfaktorer. Vad ställer det för krav på ledaren, medarbetaren, fastighetsägaren och arkitekturen/arkitekten?

Foto på medarbetare på Krook & Tjäder Malmö runt ritbord
"Distansarbetet har drivit på och förtydligat olika behov av hur vi använder våra kontorsytor."
Lisa Karlsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Lisa Karlsson

Arkitekt och ansvarig inom Kontor

Lisa Karlsson, ansvarig för kompetensområdet Kontor på Krook & Tjäder kopplar möjligheter och utmaningar till handling och hur vi jobbar vidare tillsammans; fastighetsägare, företag, arkitekter och medarbetare. Vi har i en artikelserie att titta närmare på några områden som vi identifierar som viktiga ben i utveckling av våra kontor framöver. Denna gång kikar vi närmare på arbetssätt och ledarskap.

Kultur och ledarskap

- Inom koncernen ser vi en stor längtan tillbaka till kontoren, konstaterar Pernilla Obert Nielsen HR-chef på Krook & Tjäder. Det framkom tydligt i en intern enkätundersökning inför planeringen av återgången till kontoren. Vi är ett värderingsstyrt företag och kultur och arbetssätt är viktiga framgångsfaktorer för oss. Ledarskapet får en allt större betydelse för delaktighet, grupptillhörighet och som kulturbärare. Distansarbete ställer tydligare krav på var och en vad gäller synlighet och inkludering men även spelregler och ansvar.

Även postcorona kommer arbetstiden att vara en hybrid av digitala och fysiska möten, vilket ställer nya krav på våra kontorslokaler.

Arbetssätt

- Vi ser behov av att snabbt kunna växla från ett arbetsläge till ett annat, menar Lisa Karlsson arkitekt och ansvarig för kompetensområdet Kontor på Krook & Tjäder. Distansarbetet har drivit på och förtydligat olika behov av hur vi använder våra kontorsytor. Att ses på kontoret kommer fortsatt vara viktigt för att bygga relation, kreativ höjd, lösa uppgifter, kunskapsöverföring m.m. Vad som är intressant är att kontoret alltmer ställer krav på att ”vara som hemma”. Möjligheter att interagera med varandra men även tillåter och underlättar livets fläta av jobb, vardag och livskvalité att ta plats.

Metod och analys

Behoven ser olika ut för olika företag och verksamheter. Det finns ingen universallösning, den måste vara behovsanpassad. Men det sociala sammanhanget och informella lärandet är grundläggande faktorer oavsett verksamhet.

- När vi tar oss an uppdraget arbetar vi metodiskt med analys av fastigheten och hyresgästens behov, säger Lisa. I rumsligheter och inredning finns också flexibilitet i hur lokaler kan förändras och anpassas för förändrade och nya behov. Det är viktigt att möta upp och vara flexibel men ha en genomtänkt struktur, så att helheten hänger ihop och håller över tid.

Fastigheten och kontoret

- De flesta företag vill nu locka medarbetarna tillbaka till kontoren. Det är i samarbetet utvecklingen och magin sker, menar Lisa. Som Pernilla beskriver är kultur och ledarskap extremt viktiga i detta men även området, fastigheten och kontorets utformning. Detta är också viktiga delar i att behålla och rekrytera personal.

Vad finns för service, erbjudanden och det där lilla extra för att locka hyresgäster och i slutändan medarbetaren för att bli en attraktiv hyresvärd eller arbetsgivare…?

Fler nyheter

Se alla