Kontor - digitalisering, självledarskap och nya arbetssätt

Datum

2020.10.25

Digitalisering, nya behov och arbetssätt ställer nya krav på kontoren, en förändring som växt fram och som har accelererat rejält under det här året. Vi kommer i en artikelserie att titta närmare på fyra områden som vi identifierar som viktiga ben i utveckling av våra kontor framöver. Först ut är arbetssätt, digitalisering och självledarskap.

Krook & Tjäder Malmö kontor
Kontoret kommer fylla en större funktion för samspel och problemlösning tillsammans med kollegor men också för fokusarbete.

Lisa Karlsson, ansvarig för kompetensområdet Kontor på Krook & Tjäder kopplar trender och spaningar till handling och hur vi jobbar vidare tillsammans; fastighetsägare, företag, arkitekter och medarbetare.

När det gäller vårt kontorsarbete jobbar nu många av oss mer eller helt hemifrån. Alla har hoppat framåt i sin digitalisering genom distansarbete och den stora ökningen i digitala möten. Hur man träffas, möts och våra sociala regler förändras i och med detta. Framför allt ställer det krav på det egna självledarskapet och ledarskapet i organisationerna. Här behöver verkligen organisationer hänga med för att stötta sina medarbetare i arbetet men även i välmåendet.

Arbetet på distans är något som är här för att stanna. Många kommer att vilja fortsätta med detta även ”Post-Corona”. Distans behöver inte betyda hemma utan kan även vara andra ytor som finns i närområdet kring bostaden ex. Hubbar, co-working m.m. som innebär en ”riktig” arbetsplats men kortare pendlingstider och möjligheter till rekreation så som en promenad i skogen eller ett dopp i havet på lunchen.

Distansarbete funkar ju inte för alla av olika anledningar. Vi får inte glömma bort att kontoret behöver ha miljöer för olika typer av uppgifter. Kontoret kommer fylla en större funktion för samspel och problemlösning tillsammans med kollegor men också för fokusarbete.

Hur ska vi då planera våra kontor i och med dessa förändringar? Det finns ingen universell lösning för alla utan en analys behöver göras för respektive organisation för att fånga upp alla de behov som finns för att vi ska kunna utveckla kontoret till ett verktyg för medarbetarna och ett stöd för organisationen.

Har du frågor eller kommentarer? Hur gör man en behovsanalys? Hur ska vi tänka i vår organisation?

Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till Lisa.

Lisa Karlsson

+46 (0)736-44 34 83

De nya arbetssätten har kommit för att stanna. Kontoren kommer att fortsatt ha en viktig identitetsbyggande funktion för såväl företaget som individen. Det kommer Lisa att prata mer om i nästa artikel.

Hur kopplar vi den fysiska miljön, arkitekturen till varumärke, kultur och identitet?

Fler nyheter

Se alla