Klimatutmaningar ställer krav på byggbranschen

Datum

2021.10.12

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det inkluderar i högsta grad byggsektorn som står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi måste öka takten och våga sätta höga mål, menar Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Uppsala.

Foto på Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Uppsala, på en äng
"Enda sättet att lyckas är genom samarbete med andra som också vill förändring, som är beredda att göra banbrytande resor tillsammans."
Monika Rahm medarbetare Krook & Tjäder Uppsala
Monika Rahm

Arkitekt och kontorschef Uppsala

Bostadsbyggandet och investeringsvilja inom byggsektorn i Uppsala och på många håll i landet är på stark tillväxt. Samtidigt måste vi minska klimatpåverkan. Hur ska vi lösa det?

– Det är naturligtvis en jätteutmaning att med stor utbyggnadstakt samtidigt åstadkomma en kraftigt minskad klimatpåverkan, menar Monika Rahm. För att lyckas gäller det att planera klimatsmart tidigt i processen vid utveckling av nya bostadskvarter och stadsdelar. Här måste vi tänka nytt och annorlunda. Vi måste bättre än hittills ta vara på och implementera alla goda intentioner, nya idéer, innovationer, ny teknik, nya material och nya sätt att bygga och bo. Bidra med andra kvaliteter och utnyttja varje kvadratmeter bättre. Framför allt måste vi bli bättre på att nyttja det vi redan har, tänka om och optimera. Allt detta kombinerat med nya lagkrav.

Som representant för Krook & Tjäder är Monika engagerad i Uppsala Klimatprotokoll, ett nätverk och motor i klimatarbetet lokalt. Hon deltar bl.a. inom fokusgruppen Hållbar stadsdelsutveckling i Uppsala. Här jobbar man nära akademin och har stor nytta i den unika lokala kompetensen som finns i klimatfrågor. Syftet är att samverka för att uppnå Uppsala klimatmål.

– Enda sättet att lyckas är genom samarbete med andra som också vill förändring, som är beredda att göra banbrytande resor tillsammans. Vi har både tekniska lösningar och kunskap att kunna halvera utsläppen redan i dag.

Just nu pågår Viable Cities-projektet ”Klimatfärdplan Uppsala”, en konkret vägledning som lägger en grund för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. En vägledning som även berör bygg och anläggning. Det handlar om att fatta stora, långsiktiga och viktiga beslut baserade på komplexa frågeställningar.Uppsala har premierats som Årets Klimatstad både nationellt och internationellt. Målsättningen ligger fast, Uppsala ska leva upp till Parisavtalet att vara klimatneutralt 2030.

Fler nyheter

Se alla