Invigning av cykeltaket på Kungstorget i Helsingborg

Datum

2023.06.01

På uppdrag av och i samarbete med Helsingborgs stad har Krook & Tjäder varit med och gestaltat nya Kungstorget - entrétorg till Helsingborg C. Torget är ett grönt nav med fokus på människor och cyklister. Centralt på platsen finns ett stort skulpturalt tak som sätter cykeln och människan i centrum. På lördag, den 3 juni, är det dags för invigning och cykelfest!

Cykeltaket på Kungstorget i Helsingborg
"För att skapa tydliga flöden och rumsligheter på torget har vi och stadens landskapsarkitekter arbetat mycket med att skapa gröna öar av stora träd och lägre vegetation. Med dessa ville vi rama in entréytan framför Helsingborg C och hjälpa till att dela in torget i olika rum."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

- Kungstorget är en mycket central plats i Helsingborg med stora flöden av trafikanter, berättar Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt. Vid utformningen av torgytan har vi tagit hänsyn till detta, med extra stort fokus på vistelse för fotgängare och cyklister, så att torget fungerar optimalt för alla användare.

En viktig pusselbit i projektet har varit det nya cykeltaket som är gestaltat som en symbol för cykelns centrala del i nutida och framtida mobilitet.

- Konceptet började som en byggnad som skulle bli en juvel på platsen, fortsätter Karolina. För att bevara de viktiga utblickarna mot havet togs byggnadens väggar bort i gestaltningsarbetet och cykelparkeringen sänktes ned. Med hjälp av en nätt konstruktion och en välvd form på takets undersida vill vi att taket ska upplevas som att det svävar över platsen och skapar skydd samtidigt som det speglar omgivningarna av havet, grönskan och människorna.

Innan Kungstorget blev just torg fanns här en bangård. Med den omedelbara närheten till Helsingborg C är kopplingen till järnvägen tydlig på platsen. Gult marktegel i fiskbensmönster knyter an till den nyanlagda Drottninggatan och kopplar till Helsingborgs historia med flera framträdande tegelbruk som präglat stadsbilden.

- För att skapa tydliga flöden och rumsligheter på torget har vi och stadens landskapsarkitekter arbetat mycket med att skapa gröna öar av stora träd och lägre vegetation, berättar Karolina. Med dessa ville vi rama in entréytan framför Helsingborg C och hjälpa till att dela in torget i olika rum. På granitmurarna som omger växtbäddarna finns gott om sittmöjligheter och planteringsvolymerna fungerar också som avgränsande barriärer mot fordon.

Med gestaltningen av Kungstorget hoppas vi skapa ett publikt rum där vistelse, fotgängare och cyklister får ta platsen i centrum samtidigt som det nya taket blir en unik byggnadssymbol för cykelparkering, i hjärtat av Helsingborg.

2022 utseddes Helsingborg till Sveriges bästa cykelfrämjande kommun och på Cykelns dag, lördag 3 juni bjuder man in till en cykelparad genom city. Paraden inleds med officiell invigning av det nya cykelgaraget. Vi ses där!

Fler nyheter

Se alla