Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Datum

2022.10.28

Krook & Tjäder har tillsammans med över 30 företag anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande som samlar bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Tillsammans med Göteborgs Stad och akademin vill vi hitta nya lösningar för en snabbare omställning.

Visualisering av träkontorsbyggnaden Habitat 7 ritad av Krook & Tjäder
"Krook & Tjäder är ett värderingsstyrt företag med en uppriktig vilja att göra gott. Vi har starkt fokus på genomförande och för att lyckas ser vi samarbete som en viktig nyckel."
Elin Andersson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Elin Andersson

Arkitekt och Kontorschef Göteborg

- Som ett av Skandinaviens största arkitektkontor vill vi bidra men också vara lyhörda för hur vi tillsammans kan agera inom bygg- och fastighetsbranschen för ett hållbart byggande, säger Elin Andersson, kontorschef på Krook & Tjäder Göteborg. Krook & Tjäder är ett värderingsstyrt företag med en uppriktig vilja att göra gott. Vi har starkt fokus på genomförande och för att lyckas ser vi samarbete som en viktig nyckel. Både på vårt företag men även tillsammans med kollegor i branschen där vi delar kompetens, utmaningar och erfarenheter.

För oss är omställningen till beständigt byggande, cirkularitet och att utgå från befintlig byggnad avgörande inte bara för vår affär utan för att vi vill lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Tillsammans kan vi göra mer och bättre!

Den 22 november är det kickoff på YESBOX - Home of Entrepreneurs för plattformen för alla medlemsföretag.

Läs mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
här.

Vill du veta mer eller boka in ett möte är du välkommen att kontakta Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

Fler nyheter

Se alla