Fasadgestaltning av Quality Hotel The Weaver

Datum

2021.03.02

I gestaltningen av Quality Hotel The Weaver i Mölndal har vi knutit an till områdets historia och arkitektur. Vi har tagit fasta på textilindustrins vackra tegelbyggnader med sina höga fönsterpartier. I vår tappning draperades fasaden över byggnaden likt en ”väv” av omväxlande glas och plåt. Byggnadens gestaltning är ett resultat av nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och entreprenör. Detta är den andra artikeln om Quality Hotel The Weaver och arkitekternas tankar och vision bakom projektet.

Fasad på Quality Hotel The Weaver
"I gestaltningen av The Weaver har vi knutit an till områdets historia och arkitektur genom att utforma den som en ”väv” av omväxlande glas och plåt som draperats över byggnadsvolymen."
Peter Håkansson Torring medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Peter Håkansson Torring

Arkitekt

Ett projekt blir inte bättre än sin byggherre brukar det heta, och det är verkligen sant för The Weaver. Byggnadens gestaltning är ett resultat av gemensamma höga arkitektoniska ambitioner hos arkitekt, byggherre och entreprenör. Området Krokslätts fabriker under 2000-talet växt genom väl gestaltade tillägg från namnkunniga arkitektkontor, med fokus på arkitektonisk kvalitet.

Krokslätts fabriker har en historia som en plats för textilindustri och byggdes ut gradvis under förra sekelskiftet under tydlig engelskt inflytande. Dess vackra tegelbyggnader är idag Q-märkta. Typiskt för arkitekturen är förutom teglets rödbruna färgskala de höga smala fönsterpartierna med pilastrar och det centrala tornets monumentalitet, vilket kan avläsas som referenser i en del av områdets övriga moderna byggnader.

I gestaltningen av The Weaver har vi knutit an till områdets historia och arkitektur genom att utforma den som en ”väv” av omväxlande glas och plåt som draperats över byggnadsvolymen. De högsmala glaspartierna och plåtpartierna knyter an till vertikaliteten i den äldre arkitekturen samtidigt som de förstärker tornets vertikalitet och motverkar den horisontella randighet som lätt uppstår när våningar staplas på varandra. Färgskalan, som vid marken börjar i mörkt rödbruna koppartoner, tar sin utgångspunkt i den äldre bebyggelsen. Mot tornets topp tonar den ur till ljust rödbrun och närmast ofärgad aluminium vilket leder ögat mot toppen och förstärker den vertikala rörelsen. De fem plåtkulörerna formar en slags uppbruten gradient med sin inbördes variation och fångar upp mer av himmelsfärgen ju högre upp vi kommer.

Själva plåtpartierna är utformade av borstad anodiserad aluminium och bygger ut från fasadens liv vilket ger en djupverkan. Kassettens vinkling i kombination med den borstade ytbehandlingen skapar också en fasetterande effekt som gör att fasadens fem kulörer kan upplevas som fler beroende på ljusförhållanden och betraktningsvinkel. Materialets egenskaper gör alltså att byggnaden får ett uttryck som varierar mycket beroende på vädret och skapar även en livfullhet i fasaden när man rör sig längs t.ex. Göteborgsvägen. Byggnaden möter mölndalsbor och förbiresande med en ny finklänning varje morgon, även om garderoben förstås inte är oändlig. Kanske en passande metafor för det senaste tillskottet till utvecklingen av det gamla textilindustriområdet?

Quality Hotel The Weaver slår upp portarna för sina gäster den 15 mars 2021.

Mer om Quality Hotel The Weaver

Fler nyheter

Se alla