Effektkarta för arkitekter med fokus på användaren

Datum

2020.03.25

Arkitekter på Krook & Tjäder har tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram en guide för hur yrkeskåren kan jobba mer användarcentrerat. Guiden heter ”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” och är ett konkret verktyg för alla arkitekter i utvecklingen av framtidens smarta städer.

Krook & Tjäder har tagit fram en effektkarta i skissprocessen
"Guiden kommer till stor nytta i vårt arbete genom att på ett pedagogiskt sätt visa hur vi kan skapa en bild av framtida boende i ett kvarter eller en stadsdel och koppla ihop det med utformningen av området. Förslaget blir på ett tydligt sätt förankrat i de boendes önskemål och behov."
Lina Lindegren medarbetare landskapsarkitekt Krook & Tjäder Halmstad
Lina Lindegren

Landskapsarkitekt

Genom guiden får arkitekter verktyg och metoder för att på ett bättre sätt kunna rita hus och stadsdelar baserade på invånarnas behov och önskemål. Med effektkartläggning som baseras på djupintervjuer får man fram analys av beteendemönster och behov hos målgruppen.

– Guiden kommer till stor nytta i vårt arbete genom att på ett pedagogiskt sätt visa hur vi kan skapa en bild av framtida boende i ett kvarter eller en stadsdel och koppla ihop det med utformningen av området. Förslaget blir på ett tydligt sätt förankrat i de boendes önskemål och behov, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Deltagande design och aktionsforskning har genomsyrat hela projektet, vilket resulterade i att Lina Lindegren och Pontus Wärnestål, forskare i tjänsteinnovation, beslutade att skriva guiden tillsammans.

– Vi märkte under projektets gång hur oerhört givande det var att våra discipliner möttes och hur de utvecklades av varandra, konstaterar Pontus Wärnestål. Guiden är ett klockrent exempel på samskapande. Rent vetenskapligt har projektet även tydligt visat att det är möjligt, och väldigt positivt, att applicera tjänstedesignmetoder inom andra discipliner, tillägger han.

”Effektkarta i skissprocessen” är ett resultat av ett så kallat aktionsforskningsprojekt där Pontus Wärnestål aktivt deltagit i Krook & Tjäders arbete. Projektet heter Participatory Urban Design (PUD) och avslutades i höstas. Det syftade till att undersöka hur metoder och verktyg som vanligtvis används inom tjänstedesign av digitala lösningar kan användas vid utformningen av nya fysiska miljöer.

Fler nyheter

Se alla