Delat ledarskap på Krook & Tjäder Stockholm

Datum

2023.01.12

Sedan ett år tillbaka driver arkitekterna Anna Hoffman och Kajsa Holmström Krook & Tjäder Stockholm tillsammans. Verksamheten spänner över en bredd av discipliner inom stadsbyggnad, husarkitektur, visualisering och inredning, alltid med ett tydligt fokus på hållbarhet och process. Vad är vinsterna med ett delat ledarskap?

Foto av arkitekterna och kontorscheferna Anna Hoffman och Kajsa Holmström inne på Krook & Tjäder Stockholm
"På Krook & Tjäder råder en stark gemenskap där vi hjälper och stöttar varandra. Vi tror att arkitektur är en lagsport, inte bara mellan beställare och arkitekt utan mellan alla inblandade i uppdraget att skapa goda livsmiljöer."
Anna Hoffman medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Stockholm
Anna Hoffman

Arkitekt och Kontorschef Stockholm

- Det delade ledarskapet skapar stabilitet men ger framför allt fler perspektiv och öppnar för bättre lösningar och resultat. Vi har möjlighet att växeldra, lyfta varandras styrkor och komplettera varandra när det behövs, menar Kajsa.

Krook & Tjäder är idag Sveriges fjärde största arkitektkontor med ca 300 medarbetare. På kontoret i Stockholm jobbar 30 kollegor bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och visualiserare. Tillsammans har kontorets medarbetare byggt upp en stabil grund inom kontor, inredning, hotell, bostäder och logistik med allt fler uppdrag inom skolor och samhällsfastigheter i portfolion.

- Till Krook & Tjäder söker sig medarbetare som har stort eget driv, med en vilja att skapa arkitektur med hög verkshöjd, säger Anna. Samtidigt råder en stark gemenskap där vi hjälper och stöttar varandra. Vi tror att arkitektur är en lagsport, inte bara mellan beställare och arkitekt utan mellan alla inblandade i uppdraget att skapa goda livsmiljöer.

På Krook & Tjäder har majoriteten av medarbetarna egna kundkontakter, vilket innebär korta kommunikationsvägar och god förståelse för kundens affär.

- Vår entreprenörsdrivna kultur av öppenhet och samarbete där du har möjlighet till egna kundkontakter gör att vi kommer närmare projekten och kunden, menar Anna. Det innebär att vi hittar lösningar nära problemformuleringen och kärnan i uppdraget. Vi jobbar tätt tillsammans med beställaren vilket gör att vi får djup förståelse för uppdraget, vilket i sin tur leder till hög genomförbarhet i våra uppdrag. Det nära samarbetet skapar även en hög flexibilitet och effektivitet där vi snabbt kan ställa om. Detta förhållningssätt gör att vi ser möjligheter i perioder av förändring, något som inte minst visat sig under de senaste årens utmaningar. Framför allt upplever vi att våra goda samarbeten bygger relationer och skapar förtroende, vilket leder till att vi som arkitekter tydligare kan bidra med vår kompetens, tillägger Kajsa.

Både Anna och Kajsa har tidigare axlat rollen som studiochefer och är fortsatt en del av kontorsledning och styrelse på kontoret i Stockholm.

- Vi ser en styrka i det delade ledarskapet, menar Johan von Wachenfeldt koncern-VD på Krook & Tjäder. Anna och Kajsa är ett team som har flera år på Krook & Tjäder i ryggen men även med tidigare kompetens från var sitt håll som de har tagit med sig in i bolaget. Krook & Tjäder Stockholm har vuxit till ett mångsidigt arkitektkontor där vi haft en fin utveckling på en marknad med stor konkurrens. Bakom oss har vi flera tävlingsvinster, projekteringar och prestigefyllda projekt, däribland Friends Arena, SEB:s huvudkontor och flera högprofilerade hotellprojekt.

Fler nyheter

Se alla