Dagsljus är avgörande för vår hälsa

Datum

2020.12.16

Krook & Tjäder arbetar med dagsljussimulering i uppdrag från första skiss till färdigt resultat. Exponering av dagsljus är avgörande för vår hälsa och vårt beteende. God tillgång till dagsljus förbättrar vår sömn och vårt mående, vilket är extra viktigt nu under denna mörka tid på året. Vi simulerar både på stadsdels- och rumsnivå och tar fram dagsljussimuleringar för bygglov och certifieringar.

Simulering av dagsljus
"Ljus påverkar dessutom vår uppfattning av form och rum både exteriört och interiört och kan bidra till bättre arkitektoniska kvalitéer."
Omar Zalloum medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Omar Zalloum

Arkitekt och dagsljusspecialist

Vår moderna livsstil medför att vi spenderar mycket tid inomhus vilket minskar vår exponering, därför är det viktig att ta hänsyn till dagsljus när vi gestaltar för en mer hälsosam och hållbar arkitektur och stadsplanering.

- Ljus påverkar dessutom vår uppfattning av form och rum både exteriört och interiört och kan bidra till bättre arkitektoniska kvalitéer, säger Omar Zalloum, arkitekt och dagsljusspecialist på Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder har kunskap och verktyg som hjälper oss utreda dagsljustillgång i våra projekt oavsett storlek och skede när vi optimerar för ljusare och mer hållbar bebyggelse. Vi simulerar bland annat indikatorn VSC (Vertical Sky Component) som hjälper oss på stadsdelsnivå samt DF (Dagsljusfaktor) på rumsnivå. Vi tar fram dagsljussimuleringar för bygglov och certifieringar, där vi kan göra allt från att verifiera krav inför bygglovsansökan till att ta fram fullständiga dagsljusbilagor. Vi kan även simulera ännu mer specifika och kilmatbaserade indikatorer som bländningsindex DGP (Daylight Glare Probability) och SDA (Spatial Daylight Autonomy).

Vi har nyligen genomfört en utbildning internt och har nu tillgång till ännu fler experter på våra kontor som kan bistå med kunskap inom dagsljussimulering i uppdrag.

Fler nyheter

Se alla