Bygg bättre begagnat genom återbruk

Datum

2022.10.18

Krook & Tjäder ingår i projektet ”Bygg med bättre begagnat – ett kvalitetsprojekt”. Flera aktörer i byggbranschen har anslutit sig för att tillsammans arbeta för återbruk av byggprodukter. Projektet löper fram till december 2024 under ledning av RISE.

Interiört foto på trappuppgång och konferensrum i projektet Ångkvarn i Uppsala.
"De positiva effekterna av projektet kommer att uppstå redan under projekttiden, då det är skarpa projekt som ingår i fallstudier."
Cilla Jansson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Cilla Jansson

Arkitekt och ansvarig inom Transformation

- Krook & Tjäders roll kommer att vara att lyfta de arkitektoniska, kulturhistoriska och estetiska värdena och att sätta samman utbildningen vilken kopplar naturligt an till vår roll som processledare och strategisk partner i våra uppdrag, menar Cilla Jansson arkitekt och ansvarig inom Transformation på Krook & Tjäder.

Resultaten från forskningsprojektet kommer att kunna användas i olika skeden av återbruksprocessen för att lättare kunna bedöma och säkerställa kvaliteten på återbrukbara produkter. Resultaten bidrar också till ökad förståelse för hur samarbete mellan olika parter i processen behöver se ut.

De positiva effekterna av projektet kommer att uppstå redan under projekttiden, då det är skarpa projekt som ingår i fallstudier. Med andra ord kommer deltagarna få stöd i sina processer, tillgång till expertis inom området, erfarenhetsutbyte och möjlighet att prova verktyg för kvalitetshantering.

Projektet syftar till att skapa:

  • ett kvalitetssystem med kvalitetskriterier och provningsmetodik

  • en struktur för kvalitetsmärkning

  • förbättrade digitala verktyg för hantering av kvalitetsinformation

  • sammanställning av rutiner för samverkan kring kvalitetsfrågor

  • gemensamma målbilder för kvalitetssäkring i återbruksprocessen

  • ett användarvänligt utbildningskoncept

Projektet genomförs med stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det löper fram till december 2024 och genomförs under ledning av RISE tillsammans med: Västerås stad, Nynäshamnsbostäder, Akademiska hus, Tyréns, Ragn-Sells, Higate (Palats), Loopfront, Stena Fastigheter, IVL och Krook & Tjäder.

Total budget är ca 9 miljoner.

Bidrag ca 4 miljoner.

Fler nyheter

Se alla