Biophilia – grönska och växlighet för ökat välbefinnande

Datum

2022.02.17

Kan grönska och växtlighet inomhus bidra till ökat välmående? Det ska projektet Biophilia undersöka med hjälp av de boende i forskningsarenan HSB Living Lab. Förhoppningen är att resultatet ska leda till ökat välbefinnande och miljömässiga vinster – och förändra synen på hur vi utformar vårt boende i framtiden.

Foto på person som sitter vid skrivbord med datorn omgiven av växter.
Aktuell forskning pekar på att vårt mående påverkas till det sämre när daglig rörelse och avkoppling i naturliga miljöer med träd och grönska minskar.

Under årtionden av urbanisering har allt fler människor kommit att bo i städerna, där det ofta är långt ifrån daglig kontakt med natur och grönska. Samtidigt som vi tillbringar allt mer tid inomhus. Under de senaste två åren har många dessutom jobbat hemifrån, en trend som troligen kommer att fortsätta även efter det att restriktionerna i samhället tagits bort.

Aktuell forskning pekar på att vårt mående påverkas till det sämre när daglig rörelse och avkoppling i naturliga miljöer med träd och grönska minskar.

– När vi tappar kontakten med naturen så leder det till mätbara försämringar i vårt välbefinnande, säger Daniel Berg.

Han är Malmöbaserad arkitekt och projektledare för forskningsprojektet Biophilia, initierat av arkitektkontoret Krook & Tjäder inom ramen för deras LABS-verksamhet. Ett projekt som flyttar in grönskan i hemmet. För forskningen visar att gröna miljöer inomhus inte bara ger bättre luftkvalitet – det motverkar såväl stress, som ångest och depressioner.

– Psykisk ohälsa är ett problem, och det finns redan en palett med lösningar, men jag letar ofta efter de enkla lösningarna på komplexa problem. Är det så att vi kan må lite bättre, både fysiskt, psykiskt och emotionellt av en så enkel sak som att ha fler växter inomhus?

Hyresgästerna som deltar i projektet kommer under tre månader att få sina lägenheter fyllda med grönskande växter. Projektet genomförs i HSB Living Lab, som ligger vid Chalmers campus Johanneberg, och är ett flerbostadshus som är byggt för att forska i.

I HSB Living Lab finns möjligheter att mäta och ta ut data från omkring 2 000 sensorer som till exempel mäter luftkvalitén – något som kan vara extra viktigt på platser som ett hemmakontor där man kanske tillbringar många timmar i sträck framför datorn.

– Vi driver många projekt med fokus på grönska och biologisk mångfald och kan erbjuda en unik infrastruktur att samla in värdefulla sensordata. Det ska bli väldigt spännande att följa projektet och förhoppningsvis leder det till fler följdprojekt inom området, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

Hur grönskan påverkar måendet kommer också att mätas genom samtal och enkäter som deltagarna får besvara.

– Hur upplever de sina tre månader med grönska? Vi kommer att ha samtal före, under tiden och efteråt. Målet är att studien ska bidra till att människor mår emotionellt bättre i sina hem, säger Daniel Berg.

Om resultaten är positiva kan det ge ringar på vattnet. Om det blir standard att omge sig med mer gröna växter, både hemma och i offentliga miljöer, blir efterfrågan på växter större.

– Då skapas en marknad för fler verksamheter som planterar och driver upp träd och grönska, vilket är precis vad planeten behöver. Det bidrar till både biologisk mångfald och koldioxidinfångning.


För mer info kring växtlighet, är du välkommen att kontakta Luwasa som greenstylat HSB Living Lab.

Foto: Paul Björkman

Fler nyheter

Se alla