Arkitekterna Krook & Tjäder utformar nya Jägersro

Datum

2020.04.20

Krook & Tjäders team med bl.a. arkitekter, landskapsarkitekter och kreativ strateg har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli en ledande tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenat med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Krook & Tjäder utformar nya Jägersro
"Den bärande idén bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro"
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

- Konceptidén är tydlig med hästen i fokus, konstaterar Kent Öhlander, VD på Jägersro. Förutom förståelsen för uppdragets visioner har Krook & Tjäder erfarenhet från komplexiteten hos stora arenor. Detta sammantaget med gedigen kompetens kring vad som krävs för att skapa ett attraktivt besöksmål med en kommersiell verksamhet gjorde att valet föll på Arkitekterna Krook & Tjäder. Vi ser fram mot samarbetet.

Det nya Jägersro skapas öster om den nuvarande anläggningen. I planerna för området ingår bla travbana, publik byggnad med ett brett innehåll, travskola och stallbyggnader. Hästcentret ska erbjuda en unik och direkt kontakt med hästar och tävlande.

Projektet har högt ställda mål när det gäller miljö, drift och beständigt byggande.

- Den bärande idén bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro, berättar Karolina Halldin arkitekt- och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Travbanan och dess omgivande miljö ska bli en unik upplevelse med hästen och hästsporten i fokus. Anläggningen kommer att utformas på ett sätt som gör att en bred målgrupp känner sig välkommen.

Fler nyheter

Se alla