Användarcentrerad design påverkar arkitektur och stadsplanering

Datum

2021.05.24

Med effektkartan som verktyg i skissprocessen kan vi på ett tydligt sätt utgå från människors mål, attityder, beteenden och drivkrafter, menar Lina Lindegren landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder
"Genom att kartlägga behoven hos användarna kan vi skapa miljöer där människan faktiskt vill bo, leva och verka."
Lina Lindegren medarbetare landskapsarkitekt Krook & Tjäder Halmstad
Lina Lindegren

Landskapsarkitekt, Krook & Tjäder Halmstad

- Med effektkartan som verktyg i skissprocessen kan vi på ett tydligt sätt utgå från människors mål, attityder, beteenden och drivkrafter, menar Lina Lindegren landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Forskningssamarbetet gick under namnet PUD, Participatory Urban Design där utgångspunkten var att öppna upp för och testa metoder från digital tjänstedesign där det finns väl beprövade redskap för människocentrerad design med slutbrukaren.

- Genom att kartlägga behoven hos användarna kan vi skapa miljöer där människan faktiskt vill bo, leva och verka, konstaterar Lina. För att göra det måsta vi lyssna och i ett tidigt skede skapa delaktighet hos medborgare i de skiss- och utvecklingsprocesser som omger ett arkitektuppdrag. Den input vi får genom effektkartläggningen i kombination med vår professionella kunskap som arkitekter kan vi arbeta systematiskt och säkerställa att vi når önskad effekt. Dvs god arkitektur som fungerar både i genomförande och användande.

Samarbetet har primärt skett tillsammans med Pontus Wärnestål, forskare på högskolan med många års erfarenhet av kundorienterade arbetsmetoder inom servicedesign (tjänstedesign).


Läs mer och ta del av effektkartan i skissprocessen

Fler nyheter

Se alla