Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg

Datum

2024.04.17

Den 16 april beslutade Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg. I Östra Ramlösa, ca fem kilometer från Helsingborgs centrum, kommer en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden att skapas. Krook & Tjäder, C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter och Ramboll Sverige har utfört uppdraget att ta fram underlag och utredningar till detaljplanen.

Nya Sjukhuset Helsingborg, Östra Ramlösa
"Det goda samarbetet mellan Region Skåne, konsultgruppen och Helsingborgs stad har resulterat i ett robust och framtidssäkrat förslag som är väl integrerat i staden och stadsdelens blågröna struktur."
Karolina Halldin medarbetare arkitekt landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Karolina Halldin

Arkitekt och Landskapsarkitekt

- Det goda samarbetet mellan Region Skåne, konsultgruppen och Helsingborgs stad har resulterat i ett robust och framtidssäkrat förslag som är väl integrerat i staden och stadsdelens blågröna struktur. Ett förslag som vi är mycket stolta över, säger Karolina Halldin uppdragsledare från Krook & Tjäder.

Sveriges största pågående sjukhusprojekt

Detaljplanen innehåller ett koncept för nytt sjukhus med ett verksamhetsbehov som bedöms uppgå till cirka 200 000 kvadratmeter. Vid ett genomförande skulle detta bli det största pågående sjukhusprojektet i Sverige.

- Vi är väldigt glada över att ha varit med och bidragit till att detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg nu är antagen efter två års intensivt arbete, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects. Ett fint samarbetsklimat kombinerat högt fokus på process och kvalitet har varit några framgångsfaktorer för att lyckas med något så unikt som detta.

Nu är detaljplaneförslaget antaget. Enligt Helsingborgs stad möjliggörs ”ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov uppstår i framtiden.”

- Jag är stolt att vi har kunnat bidra med vår långa erfarenhet av sjukhusprojekt och med detaljplanen skapat förutsättningar för byggnader och lokaler som är ändamålsenliga för framtidens vårdbehov, säger Kerstin Eken, ansvarig för arkitektuppdraget på Carlstedt Arkitekter, och fortsätter: Vi har säkerställt att fastigheten kan utvecklas över lång tid med fokus på goda verksamhetsflöden, robust försörjning och god patient- och arbetsmiljö.

Det är ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som planeras, där målet är god vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur ingår.

- Ramboll har i detta skede bidragit med kompetens inom ett stort antal teknikområden, alltifrån konstruktion och installation till trafik, geoteknik och dagvattenhantering. Tillsammans i generalkonsultgruppen och i nära samarbete med Region Skåne och Helsingborgs stad har vi fastställt riktlinjerna för att skapa ett robust, effektivt och hållbart sjukhus med stort fokus på bland annat mediaförsörjning, flexibilitet och skyfall säger Tomas Igergård, uppdragsledare på Ramboll.

Region Skåne planerar för att vara inflyttad i det nya sjukhuset inom 15 år.

Fler nyheter

Se alla