Affärsförståelse skapar framgångsrika transformationsprojekt

Datum

2024.05.20

Krook & Tjäder har stor erfarenhet av att omvandla befintliga strukturer till moderna och effektiva utrymmen anpassade för framtidens behov. Där varje transformationsprojekt är en möjlighet att skapa värden utifrån verksamhetens, byggnadens och platsens potential.

 Birgitte Eriksen, arkitekt och projektchef Krook & Tjäder. Villa Copenhagen.
"Vi strävar efter att gå bortom enbart byggnaden som sådan och i stället fokusera på kundens övergripande vision."
Birgitte Eriksen medarbetare projektchef arkitekt Krook & Tjäder Malmö
Birgitte Eriksen

Arkitekt och Projektchef

- För oss är det avgörande att betrakta fastigheten som en del av en större ekosystem, menar Birgitte Eriksen, arkitekt och projektchef på Krook & Tjäder Malmö. Det innebär att vi ibland rekommenderar våra kunder att ompröva sina ursprungliga planer baserat på vår analys.

Framgångsrika projekt bygger på en förståelse för kundens affär och platsens potential. Därför läggs stor vikt vid lyhördhet, nära samverkan och att integrera kundens långsiktiga mål i vår designprocess från start.

- Vi strävar efter att gå bortom enbart byggnaden som sådan och i stället fokusera på kundens övergripande vision, berättar Birgitte. Genom detta skapar vi inte bara estetiskt tilltalande, klimatsmarta och funktionella lösningar, utan kan också bidra till våra kunders långsiktiga affär. Vi börjar alltid med en grundlig analys av fastigheten eller platsen, där vi tar hänsyn till allt från hållbarhetsaspekter och lokala planbestämmelser till sociala och ekonomiska trender i området.

Krook & Tjäder tror på kraften i samarbete. Enligt Tobias Magnesjö, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Malmö, skapas synergier ofta genom mötet mellan olika discipliner och aktörer i koncernens nätverk, vilket leder till ännu bättre och mer innovativa lösningar.

- Vi samverkar alltid nära våra kunder, förklarar Tobias. Genom våra nätverk kan vi bidra till att skapa synergier mellan olika användningsområden och ibland även affärsmöjligheter som kunden kanske inte hade övervägt tidigare. I slutändan är mitt mål som arkitekt att se till att varje projekt inte bara uppfyller kundens behov utan också bidrar positivt till en hållbar och långsiktig affär.


Den 21 maj träffar du Birgitte Eriksen, arkitekt och projektchef och Tobias Magnesjö, arkitekt och kontorschef Malmö på plats på Malmö Live för Business Arena Syd.

Missa inte Diskussionsforum på tema "Transformation av byggnader – med hjärta och hjärna" där Birgitte deltar i samtalet kring hur vi skapar ekonomiskt lönsamma transformationer av historiska byggnader. Vi ses där!

Fler nyheter

Se alla