ARKITEKTERNA KROOK & TJÄDER I STOCKHOLM

Vi är ett mångsidigt arkitektkontor i Stockholm med siktet inställt på högkvalitativ arkitektur och konstruktiva dialogprocesser tillsammans med våra samarbetspartners. Bakom oss har vi såväl flera tävlingsvinster som stora projekteringar och vi arbetar bland annat med stadsutveckling, bostäder, kontor, hotell, skolor, handel och logistik. Vi värderar hållbarhet mycket högt och gör insiktsfulla analyser och begripliga tolkningar av en uppgifts alla aspekter: samhälleliga, ekonomiska och arkitektoniska. Oavsett längre processer eller kortare insatser inleder vi alltid med att ta fram kvalificerade dialog- och beslutsunderlag som belyser befintliga förutsättningar och framtida potentialer. Resultatet blir livsmiljöer med stora mervärden och hög livskvalitet. Vårt mål är en god affär för alla inblandade och inte minst positiva erfarenheter från en behaglig, inspirerande och framgångsrik resa tillsammans, där våra gemensamma ambitioner förverkligats och våra relationer stärkts.

ADRESS

Hudiksvallsgatan 6
113 30 Stockholm
+46 (0)8-402 55 70
 

KONTORSCHEF

Anna Hoffman
+46 (0)708-12 37 48

 

Kajsa Holmström
+46 (0)739- 29 76 50
 

Vi jobbar på arkitektkontoret i Stockholm
Anja Lindberg
Anja Lindberg
Inredningsarkitekt SIR/MSA
   +46 (0)736-81 23 64
Kontor: Stockholm
Anna Hoffman
Anna Hoffman
ARKITEKT MSA
Kontorschef
   +46 (0)708-12 37 48
  +46 (0)8-402 55 70
Kontor: Stockholm
Anna Mistry Bergbom
Anna Mistry Bergbom
MA Dip Arch
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)760-31 83 99
Kontor: Stockholm
Bahar Tunc
Bahar Tunc
Byggnadsingenjör
BIM-ansvarig
  070-0556707
Kontor: Stockholm
Fatima Bentefour
Fatima Bentefour
ADMINISTRATÖR
   +46 (0)768-27 11 71
  +46 (0)8-402 55 70
Kontor: Stockholm
Hannes Lind Modin
Hannes Lind Modin
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)732-31 73 35
Kontor: Stockholm
Hillevi Olsson
Hillevi Olsson
Arkitekt SAR/MSA (Föräldraledig)
   +46 (0)707-69 90 89
Kontor: Stockholm
Jens Setterberg
Jens Setterberg
ARKITEKT SAR / MSA
   +46 (0)702-65 13 18
Kontor: Stockholm
Josefin Nord
Josefin Nord
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)723-73 16 84
Kontor: Stockholm
Josephine Lillkung
Josephine Lillkung
Byggnadsingenjör
   +46 (0)709-70 53 98
Kontor: Stockholm
Julia Hansson
Julia Hansson
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)709-20 39 62
Kontor: Stockholm
Kajsa Holmström
Kajsa Holmström
Arkitekt SAR/MSA
Kontorschef
   +46 (0)739-29 76 50
Kontor: Stockholm
Karen Cubells
Karen Cubells
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)700-92 83 84
Kontor: Stockholm
Katrin Skoglund
Katrin Skoglund
ARKITEKT SAR/MSA
Studiochef
   +46 (0)708-54 43 22
  +46 (0)8-402 55 76
Kontor: Stockholm
Liv Berghagen Stein
Liv Berghagen Stein
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)706-28 78 80
Kontor: Stockholm
Mattias Bjurström
Mattias Bjurström
Visualiserare
   +46 (0)709-80 98 15
Kontor: Stockholm
Niklas Thormark
Niklas Thormark
ARKITEKT
Studiochef
   +46 (0)703-55 60 64
Kontor: Stockholm
Robin Fransson
Robin Fransson
CIVILINGENJÖR ARKITEKTUR
   +46 (0)709-43 03 41
Kontor: Stockholm
Sebastian Cuevas
Byggnadsingenjör
   +46 (0)709-70 54 03
Kontor: Stockholm
Sofie Hedin
Sofie Hedin
ARKITEKT SAR/MSA
Kompetensansvarig inom hotell
   +46 (0)703-00 77 94
Kontor: Stockholm
Sofie Sarfati
Sofie Sarfati
BYGGNADSINGENJÖR
Studiochef
   +46 (0)708-54 43 21
  +46 (0)8-402 55 75
Kontor: Stockholm
Susanne Löfgren
Susanne Löfgren
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)729-65 26 70
Kontor: Stockholm

Krook & Tjäder Stockholm

Hudiksvallsgatan 6
113 30 Stockholm
  08-402 55 70

Arkitekterna Krook & Tjäder